bellen +31 (0)8850 79372   mail info@elc-limburg.nl    twitter  linkedin

ELC Limburg = Vertegenwoordigen, Versterken, Promoten en Netwerken.

ELC Limburg is als vereniging en/of via haar leden nauw betrokken bij allerlei logistieke initiatieven in het Limburgse. Vanuit deze initiatieven worden activiteiten georganiseerd om logistiek Limburg te versterken. Van overlegplatforms tot projecten. De verschillende initiatieven, veelal overlegplatforms, zijn dé manier om leden te informeren, ervaringen uit te wisselen én nieuwe ideeën te ontwikkelen. Deze ideeën worden vervolgens uitgewerkt in concrete projecten.

ELC Limburg doet dit niet alleen met 'eigen' projecten. Nadrukkelijk worden ook mogelijkheden gezocht en benut om bij andere projecten – die door coalities van andere partijen zijn ontwikkeld – aan te haken of ondersteuning te bieden.

WebBanner Haven I

Actieprogramma Logistiek Limburg

Het Actieprogramma Logistiek Limburg is een initiatief van Provincie Limburg in samenwerking met o.a. ELC Limburg en

  • Gemeente Sittard-Geleen
  • Gemeente Venlo
  • Gemeente Venray
  • Greenport Venlo Innovation Center (GVIC)
  • Kamer van Koophandel Limburg

Eind 2012 hebben de deelnemende partijen de handen ineen geslagen om samen te komen tot het actieprogramma Logistiek Limburg. Dit naar aanleiding van het ambitiedocument 'Logistiek Topprovincie Limburg', waarin Provincie Limburg zich tot doel heeft gesteld om Limburg als logistieke topprovincie nog beter op de kaart te zetten.

Krachten bundelen

Het is belangrijk dat initiatieven in het Limburgse zoveel mogelijk afgestemd en gedeeld worden, zowel in- als extern. Samenwerking is niet langer randvoorwaardelijk, maar essentieel.

Na een inventarisatie van lopende projecten bleek de kracht niet te zitten op geografische bundeling, maar op bundeling naar themalijnen.

  • Actielijn 1 – Fysieke infrastructuur
  • Actielijn 2 – Logistiek en innovatie
  • Actielijn 3 – Logistieke arbeidsmarkt (Human Capital Agenda)
  • Actielijn 4 – Algemeen / Marketing, Branding en PR

Bovenstaande themalijnen vormen als het ware een 'blauwdruk' die eenvoudig over bestaande én nog te initiëren projecten op het gebied van logistiek in Limburg heen gelegd kan worden. De sterkte van de drie inhoudelijke themalijnen hangt niet alleen af van iedere lijn afzonderlijk. De kracht zit hem in een goede bundeling en weergave van resultaten en initiatieven van deze lijnen, die tot uiting moeten komen in de themalijn 'Algemeen / Marketing, Branding en PR'.

Wij helpen u graag deze werkwijze te visualiseren:

ActieprogrammaAfbeelding

Inmiddels is ELC Limburg bij heel wat projecten / activiteiten betrokken binnen bovenstaand kader en de ontwikkeling op provinciaal en regionaal niveau zoals:

- Sector Servicepunt Logistiek (SSP)

- Kennis DC Logistiek Limburg

- Maastricht Bereikbaar Logistiek

Binnen bovenstaande themalijnen en in combinatie met regionale initiatieven (Greenport, Keyport en LED) wordt een groot aantal activiteiten ontplooid. ELC Limburg is, in samenwerking met Provincie Limburg, bezig met de ontwikkeling van o.a. een visualisatie van de lopende (Limburgse) logistiek initiatieven. Een aantal samenwerkingsverbanden kunnen vermeld worden.

Voor meer informatie over lopende activiteiten neem gerust contact op met onze secretaris de heer Pascal Swinkels.

© Copyright 2010 - 2014 ELC Limburg      Sitemap - Disclaimer - Privacy verklaring