bellen +31 (0)8850 79372   mail info@elc-limburg.nl    twitter  linkedin

Noord-Limburg behoudt eerste plek op JLL Ranking

WEB JLL 2017

De regio Noord-Limburg is voor de tweede achtereenvolgende keer uitgeroepen tot beste logistieke hub van Nederland. Volgens vastgoedadviseur JLL, dat de ranking opstelde, is logistieke hotspot Venlo de drijvende kracht achter de prolongatie van de nummer 1 positie. Als tweede eindigde Utrecht voor Zuidoost-Brabant.

Het Michael Kors distributiecentrum in Venlo. Noord-Limburg is blijkens onderzoek van JLL de beste logistieke hub van Nederland.
Uit de ranking blijkt volgens JLL (voorheen Jones Lang LaSalle) dat het sentiment op de Nederlandse logistiek vastgoedmarkt de afgelopen jaren verder is versterkt. De verbeterde economische omstandigheden, het toegenomen consumentenvertrouwen en de aanhoudende lage rente zorgen voor een positief sentiment in de markt.

Ten opzichte van de Ranking Logistiek 2015 is de score van Noord-Limburg met 20 basispunten gestegen, waardoor deze regio nu 74,6% behaald van de theoretische maximaal haalbare score. Met name op variabelen over de gebruikersmarkt en beleggersmarkt scoort Noord-Limburg hoog. Het gebrek aan beschikbaar kwalitatief hoogwaardige distributiecentra drukt echter de opnamedynamiek, en zorgt voor relatief veel nieuwbouw ontwikkelingen in NoordLimburg. Het merendeel van de transacties in de periode 2015 – 2017 heeft betrekking op opmaat gerealiseerde distributiecentra zoals VidaXL (140.000 m²), Michael Kors (100.000 m²), DSV (83.000 m² ) en PVH Europe (60.000 m²). Daarnaast is de regio goed bereikbaar per binnenvaart en zijn de verschillende bedrijventerreinen goed bereikbaar middels openbaar vervoer. Door de strategische ligging ten opzichte van de rest van Europa, de relatief goedkope grond en de uitbreidingsmogelijkheden, is deze locatie geliefd bij nationale en internationale gebruikers en beleggers.

Regio Zuid-Limburg staat op een 5e plek en Midden-Limburg op de 14e plek. In totaal werden er 40 plaatsen/regio's ingedeeld.

Bekijk het hele rapport via: http://www.jll.nl/netherlands/nl-nl/onderzoek/202/rapport-ranking-logistiek-2017Een bezoek aan een trots familiebedrijf

Web bedrijfsbezoek KLG Europe

KLG Europe heeft speciaal voor leden van ELC Limburg en Export Sociëteit Limburg de deuren geopend.

Op maandag 9 oktober was het eerste ELC Limburg bedrijfsbezoek. Er bleek veel animo voor dit bezoek te zijn en de 25 plaatsen waren binnen ‘no time’ vergeven.

Na een welkomstwoord van Peter Driessen van ELC Limburg en Erik Loijen van KLG Europe luisterden de deelnemers aandachtig naar de presentatie over de historie, huidige activiteiten en de toekomstvisie van KLG Europe. KLG benadrukte dat haar kracht ligt in de binding met personeel en veel waarde hecht aan het binden, boeien en behouden van hun medewerkers. Onder andere door deze kracht bestaat KLG nu bijna 100 jaar. Na de presentatie werd er een rondleiding verzorgd door de warehouse operaties. Met een borrel werd de dag afgesloten. We willen alle aanwezigen van harte bedanken voor hun deelname.

Er is tevens aangekondigd dat het volgende bedrijfsbezoek bij Koopman Automotive Solutions in Born begin 2018 zal plaatsvinden. Dit bezoek is wederom besloten voor leden.

Voor vragen over bedrijfsbezoek KLG Europe, bedrijfsbezoek Koopman of indien u zelf uw bedrijf beschikbaar wilt stellen kunt u een mail sturen naar info@elc-limburg.nl.E-commerce verandert, en Fontys Venlo vernieuwt snel

SCF

Fontys steekt veel energie in de verbetering van haar e-commerce opleidingen en ontvangt wederom waardering van Thuiswinkel.org met 4 E-Academy certificaten. De opleidingen die gecertificeerd zijn; Small Business and Retail Management van Fontys Eindhoven, Minor E-preneurship van Fontys Venlo en Commerciële Economie- Digital Business Concepts van Fontys Tilburg (twee certificaten).

Fontys is er in geslaagd om weer vernieuwing in de curricula aan te brengen. Sophie van Rooij, programmamanager e-Academy: “We zien dat Fontys zich goed bewust is van de noodzaak tot vernieuwing en hier ook actief mee bezig is. De competentieprofielen die we samen met het beroepenveld op het gebied van e-commerce ontwikkelen, geven aan in welke richting deze ontwikkeling moet plaatsvinden om optimaal aangesloten te zijn op het werkveld. Deze profielen zijn opgesteld door specialisten uit de branche die werkzaam zijn bij bedrijven als Bol.com en Wehkamp. Daarnaast zijn ze gestoeld op inzichten uit arbeidsmarktonderzoek. Deze worden jaarlijks geactualiseerd, zodat ze in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in de e-commercebranche".

Excellent curriculum: Commerciële Economie Digital Business Concepts, Fontys Academy for Creative Industries en E-commerce
Fontys Academy for Creative Industries en E-commerce en het curriculum Commerciële Economie, Digital Business Concepts is zelfs excellent gecertificeerd. Kenmerkend voor de excellent bevonden opleiding is dat zij studenten gedurende meerdere jaren intensief laten kennismaken met het e-commerce-vak. Zo is er een manier gevonden om flexibiliteit in het curriculum in te bouwen, waardoor vernieuwing relatief snel kan worden doorgevoerd. Ook is er een sterke praktijkcomponent en interactie met het werkveld.

‘Loon na hard werken’
Hans Nederlof, College van Bestuur en verantwoordelijk voor domeinen Economie en Techniek: ‘Er is veel tijd en aandacht gestoken door alle opleidingen in het verbeteren van de curricula en dat is ook nodig voor zo’n dynamisch vak als e-commerce. Docenten en studenten moeten constant op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen van toch een relatief nieuw thema. We zijn trots dat de brede samenwerking er toe heeft geleid dat een overkoepelend orgaan als Thuiswinkel.org hier ook waardering voor afgeeft.’3D printing slaat gat in wereldhandel

WEB 3D

25% tot 40% minder wereldhandel pakt voor Nederland negatief uit.

28 September 2017 - In 2060 wordt de helft van alle producten door 3D printers gemaakt, als het huidige groeitempo van 3D printing aanhoudt. Dit zal tot gevolg hebben dat het volume van de wereldhandel in 2060 een kwart lager uitvalt omdat productie door 3D printing vaker binnenlands plaatsvindt. Deze vermindering van de wereldhandel zal in Nederland de havens, groothandelsbedrijven en de sector transport & logistiek hard raken. Als de investeringsgroei in 3D de komende jaren zou versnellen zoals eerder bij de prille investeringen in internet gebeurde, dan wordt al in 2040 de helft van de goederen geprint. Dan zal de wereldhandel twee vijfde lager uitkomen. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde scenariostudie van de handelseconomen van ING.

Lagere loonkosten bij 3D printing
Op dit moment is het aandeel van 3D geprinte goederen in de wereldwijde productie nog klein, maar de investeringen in 3D printers stijgen de laatste vijf jaar drie keer zo snel als investeringen in traditionele kapitaalgoederen. ‘3D printing brengt belangrijke voordelen met zich mee, waaronder kostenbesparingen. Bij het produceren met 3D- printers is veel minder menselijk handelen nodig. Daardoor zijn loonkosten niet zo bepalend bij de keuzes voor productielocaties’, zegt Raoul Leering, hoofd Internationaal handelsonderzoek van het ING Economisch Bureau. ‘In plaats van producten te importeren uit lage lonen landen, kunnen deze binnenlands geprint worden’, aldus Leering.
In de relatief kleine bedrijfstakken lucht- en ruimtevaart en medische hulpmiddelen is de toepassing van 3D- printing het verst gevorderd. Zo worden heupen en gehoortoestellen voor een groot deel binnenlands gemaakt met 3D printers. Toch zullen andere sectoren de grootste neerwaartse invloed hebben op de wereldhandel door groei van 3d printing. De bedrijfstakken automotive, consumentengoederen en machinebouw investeren ook veel in 3D printers en hebben een veel groter aandeel in de wereldhandel.

Nederland kwetsbaar als distributieland
Volgens Leering zal het afzwakken van de wereldhandelsgroei voor Nederland vooral negatieve gevolgen hebben in de havens, de internationale groothandel en de sector transport en logistiek. ‘Die zijn sterk afhankelijk van de wereldhandel. Niet alleen vanwege de vele importen en exporten voor en door Nederlanders maar ook vanwege de functie van Nederland als doorvoerland. Zo levert alleen het transport van (weder)uitvoer deze sector al 31 miljard euro aan omzet op. Logistieke dienstverleners die opslag en Europese distributie doen vanuit Nederland zullen dit gaan merken.’
Binnenlandse klanten zoeken
Daarnaast is de opkomst van 3D printing voor Nederlandse bedrijven een prikkel om productieprocessen aan te passen en nieuwe klanten te gaan zoeken. ‘Het aantal buitenlandse klanten zal afnemen omdat landen zelfvoorzienender worden en dus minder gaan importeren. Maar ook Nederland gaat minder importeren, zodat tegelijkertijd de mogelijkheid toeneemt om op de binnenlandse markt meer klanten te vinden.

Handelstekort VS daalt
Een gevolg van 3D printing is dat naar verwachting het Amerikaanse handelstekort relatief snel zal afnemen. De VS importeren meer industriële goederen dan ze exporteren, zodat de vervanging van importen door lokaal geprinte goederen meer extra binnenlandse productie oplevert dan elders verloren gaat door wegvallende exporten. Te meer daar de VS bovengemiddeld veel automotive- en consumentengoederen importeren, twee van de bedrijfstakken die voorop lopen met 3D printing. Gevolg hiervan is dat de politiek gevoelige bilaterale tekorten met China, Duitsland en Mexico kunnen gaan dalen.

Bekijk de gehele publicatie via: https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_3d-printing_tcm162-131996.pdf© Copyright 2010 - 2014 ELC Limburg      Sitemap - Disclaimer - Privacy verklaring