bellen +31 (0)8850 79372   mail info@elc-limburg.nl    twitter  linkedin

Samen werken aan een beter imago en arbeidsmarktproblematiek van de logistiek

WEB van ssp naar elc 5 2 2018

Vanaf 1 januari zijn de activiteiten van Sector ServicePunt (SSP) Logistiek overgenomen door ELC Limburg.

De activiteiten van SSP richtten zich op 3 pijlers namelijk het bevorderen van jeugdige instroom op MBO en HBO, bevorderen van zijinstroom en doorstroom en deskundigheidsbevordering HRM.

Voorlichting en enthousiasmeren jeugd voor Logistiek
Door middel van gastlessen, bedrijfsbezoeken en rondleidingen door enthousiaste mensen uit de logistiek hebben veel jongeren gekozen voor een logistieke opleiding. De zorgvuldig geselecteerde ‘ambassadeurs’ komen zowel uit het bedrijfsleven, onderwijs als overheid. In totaal organiseerde SSP met 40 actieve ambassadeurs bijna 200 gastlessen, bezoeken en workshops en bereikte daarmee bijna 4100 leerlingen van VMBO, Havo en VWO.

Zijinstroom en doorstroom
Onder bevordering van zij- en doorstroom weden activiteiten uitgerold met het UWV, gemeentes en onderwijs. Er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd voor werkzoekenden die geen achtergrond in de logistiek hebben. Daarnaast is een vacaturebank opgericht met loket voor doorstroom. Vanuit zijinstroom en doorstroom hebben ruim 50 mensen, niet afkomstig uit de logistiek, door testen en opleidingen nu een baan in de logistiek.

Deskundigheidsbevordering HRM
Er waren gedurende de periode een 4-tal bijeenkomsten voor het HRM-netwerk waarbij een 60-tal HRM-ers werd geïnformeerd over uiteenlopende onderwerpen. Via de deskundigheidsbevordering HRM is een grote bijdrage geleverd in de deelnemende organisaties aan vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, sociale innovatie en kenniscreatie.

Nog meer inzetten op imago en arbeidsmarktproblematiek
Een goed begin is gemaakt met enthousiaste mensen in het aanpakken van de arbeidsmarktproblematiek. ELC Limburg zal dit verder oppakken.

In 2018 zal ELC Limburg/Project Arbeidsmarkt verder gaan en zal op grotere schaal voorlichting geven aan leerlingen en hun enthousiast maken voor de sector. Naast de focus op VMBO MAVO, HAVO en VWO zal zelfs georiënteerd worden of het primair onderwijs al voorgelicht moet worden. Er zal tevens een ‘toolkit’ met instrumenten ontwikkeld worden om leerlingen te enthousiasmeren. Bedrijven zullen ook gebruik kunnen maken van de toolkit waarbij geïnformeerd wordt over “de Limburg Aanpak”. Een uitbreiding van het aantal ambassadeurs is een logisch gevolg. Daarnaast zullen de voorlichtingen voor zijinstroom en doorstromers en voor HRM’ers ook dit jaar plaatsvinden.

Informatiebijeenkomst ‘Van SSP naar ELC’
Op vrijdag 2 februari zijn de resultaten en plannen voor 2018 gepresenteerd aan de betrokkenen van SSP en leden van ELC Limburg. Op diverse onderwerpen zijn werkgroepen geformeerd en vanuit de groep waren er goede aanvullingen op de al benoemde punten. Zo werd er aandacht gevraagd voor focus op behoud en scholing van zittende medewerkers, en nieuwe onderwerpen voor het HRM netwerk.Zuid-Limburgse logistiek wil actie!

WEB LED JAN2018

De logistieke sector in Zuid-Limburg heeft behoefte aan concrete acties om knelpunten aan te pakken en uitdagingen op te pakken. Vooral personeelstekort en innovatie zijn veelgehoorde hartenkreten in de sector. De Programmacommissie Logistiek van LED pakt de handschoen op. Commissievoorzitter Jan Tindemans: “Zuid-Limburg is een logistieke hotspot van jewelste, maar om die positie te behouden moeten we echt met elkaar in beweging komen."

De Programmacommissie Logistiek van LED kwam op donderdag 24 januari bijeen om ontwikkelingen in de sector te bespreken en uitdagingen te inventariseren. Zo werd het fenomeen van de zogenoemde ‘standtrailers’ bij Sabic toegelicht. Jaarlijks manoeuvreren er 20.000 vaak buitenlandse chauffeurs op de site, waar vele veiligheidsvoorschriften gelden. Door trailers vooraf te beladen en klaar te laten zetten door eigen chauffeurs, kunnen ze daarna sneller worden overgedragen aan de chauffeurs van buiten de site. Zo wordt het logistieke proces veiliger en efficiënter. Bovendien kan dan beter worden gepland, bijvoorbeeld buiten de spitsuren om.

Lees verder via: http://www.ledbrainport2020.nl/nieuws/artikel/4508/zuid-limburgse-logistiek-wil-actie.htmlBedrijven gaan voor titel ‘Social Innovator Logistics Limburg’

WEB SILLjpg

KennisDC Logistiek, Fontys Venlo, Provincie Limburg, Hogeschool Windesheim en TLN met ondersteuning van TNO, Topsector Logistiek en ELC Limburg bundelen hun krachten om bedrijven een stapje verder te helpen om sociaal te innoveren. De lancering van het project ‘Social Innovator Logistics Limburg’ heeft plaatsgevonden tijdens de Logistieke Dag Limburg 2017.

Uitdaging arbeidsmarkt en imagoverbetering logistiek
Limburg krijgt te maken met arbeidsmarktkrapte. Mede door de ontgroening en vergrijzing ondervindt de logistiek in Limburg personeelstekorten. Voor zowel laaggeschoold werk als functies op mbo-, hbo- en wo-niveau wordt het moeilijker om de juiste mensen te vinden. Daarnaast liggen er uitdagingen om goed personeel te behouden voor de logistiek en imagoverbetering van de sector. Dit zijn niet alleen uitdagingen voor Limburg maar ook voor heel Nederland. Als logistiek Nederland haar groeikansen wil verzilveren is het essentieel dat bedrijven investeren in sociale innovatie (SI).

Wat is Sociale Innovatie (SI)?
De gedachte achter SI is dat iedereen binnen een organisatie iets te zeggen heeft in het slimmer organiseren. Het is een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties zodat het bedrijf en medewerkers succesvoller worden. Voorbeelden van slimmer organiseren met medewerkers is dat iedereen meedenkt over verbeteringen in betrokkenheid, motivatie, leercurve, uitdagingen en ambities, besluitvorming, automatisering en concurrentiepositie et cetera.
Waarom moet een bedrijf Sociaal Innoveren?
Onderzoek heeft aangetoond dat Sociale Innovatie een grote bijdrage levert aan een hoger innovatievermogen van een onderneming, een hogere productiviteit van de werknemers, nieuwe klanten aantrekt, hogere omzet en winstgroei genereert en de tevredenheid van medewerkers verhoogt. Daarnaast helpt het om werken in de logistiek aantrekkelijker te maken en verschaft het bedrijven in de sector ook een betere concurrentiepositie op de arbeidsmarkt.

Wat is ‘Social Innovator Logistics Limburg’?
Het doel van Social Innovator Logistics Limburg is om Sociale Innovatie hoger op de agenda van bedrijven te krijgen. Het lectoraat Sociale Innovatie van Windesheim Zwolle ontwikkelt samen met Fontys en TNO een Kennisspoor. Dit is een toolbox met instrumenten die SI in gang helpt zetten binnen de deelnemende organisatie. Het is tevens een monitoringsinstrument dat de volwassenheid van SI binnen de organisatie in kaart brengt. Daarnaast zal samen met het deelnemend bedrijf een actieplan opgesteld worden. Het is bedoeld voor bedrijven die actief aan de slag willen gaan met SI. Bedrijven die participeren in het project ontvangen aan het einde de titel ‘Social Innovator Logistics Limburg’. Er hebben tot nu toe al 8 Limburgse ondernemingen aangegeven te willen participeren in dit project.
Unieke pilot voor Limburg met: ‘Social Innovator Logistics Limburg’.
Limburg neemt met dit project het voortouw om de sector een boost te gaan geven. Provincie Limburg is in het kader van Human Capital Agenda Logistiek een groot financieel aanjager en stimuleert dit initiatief volop. Het streven is natuurlijk ook dat Social Innovator Logistics Limburg een voorbeeld zal zijn voor andere regio’s in Nederland.

Wat zegt men over ‘Social Innovator Logistics Limburg’?
Wim Bens, Landelijk Programma Manager KennisDC Logistiek: “In ‘the battle for talent’ zou sociale innovatie wel eens de sleutel voor succes kunnen zijn.”
Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (Werk en Welzijn); “Het benutten van alle arbeidspotentieel in het bedrijf, talenten benutten, zeggenschap, zaken die steeds belangrijker worden nu personeel een schaars goed wordt. De logistieke sector geeft hier het goede voorbeeld door logistieke bedrijven te stimuleren aan de slag te gaan met sociale innovatie”.
Gedeputeerde Hans Teunissen (Ruimte en Onderwijs): “De invloed van technologie en robotisering zal zeker zijn invloed hebben op de logistieke sector. Sociale innovatie is een instrument die naast de product- en procesinnovatie bedrijven helpt om die transitie samen met zijn medewerkers in te zetten. Dit project sluit hiermee goed aan bij de speerpunten van de HCA Logistiek Limburg.”

Van links naar rechts: Wendy van Hamburg (Manager Sectorontwikkeling, TLN), Hans Teunissen (Gedeputeerde Ruimte en Onderwijs, Provincie Limburg), Wim Bens (Landelijk Programma Manager, KennisDC Logistiek), Marleen van Rijnsbergen (Gedeputeerde Werk en Welzijn, Provincie Limburg), Hans Aarts (Directeur Techniek en Logistiek, Fontys Venlo).

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Pascal Swinkels, Manager KennisDC Logistiek Limburg, p.swinkels@kennisdclogistiek.nl, +31 653609456.

Meer informatie: www.kennisdclogistiek.nlEven voorstellen als nieuw ELC Limburglid: Logibility

Web Logibility Logo

Met trots mogen we een nieuw lid presenteren. Dit is Logibility uit Maastricht.

Giel Cleef van Logibility stelt zijn bedrijf graag aan u voor.

Wat zijn de internationale activiteiten van Logibility?

Zowel de logistieke bedrijfstak als de provincie Limburg hebben van nature een sterk internationaal karakter. LOGIBILITY levert pragmatisch logistiek projectmanagement, implementatiemanagement en praktisch logistiek advies in binnen- en buitenland.  De afgelopen jaren heb ik, naast Nederland en Limburg met name in België, Duitsland and de Verenigde Staten projecten gerealiseerd. 

Wat doet Logibility in provincie Limburg?

Limburg is LOGIBILITY's thuisbasis en daarmee ook een zeer belangrijke pijler van mijn professionele netwerk. een belangrijk deel van de projecten vindt in Limburg plaats.

Waarom is Logibility lid geworden van ELC Limburg?

Ik hoop via ELC Limburg een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de logistieke branche in onze provincie en tevens mijn professionele netwerk verder uit te breiden.

Meer informatie:

LinkedIn profiel Giel Cleef: https://www.linkedin.com/in/gielcleef/

Website Logibility: http://logibility.com/nl/© Copyright 2010 - 2014 ELC Limburg      Sitemap - Disclaimer - Privacy verklaring