bellen +31 (0)8850 79372   mail info@elc-limburg.nl    twitter  linkedin

Sectorstudie: 'Stilstand CO2-reductie in Transport & Logistiek'

shutterstock 564796417

Het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere schadelijke stoffen heeft, gezien de strenge doelstellingen, de hoogste prioriteit. Deze bewustwording dringt steeds meer door bij politiek, beleidsmakers en ondernemers. De transport- en logistieke sector loopt achter op de doelstelling tot CO2-reductie en zal haar inspanningen moeten vergroten. Alleen brandstofbesparing is onvoldoende. Inzet van alternatieve brandstoffen is absoluut noodzakelijk.

Vandaar dat ING en TVM aan Panteia opdracht hebben gegeven om onderzoek te doen naar de inzet van alternatieve brandstoffen in het goederenvervoer over de weg. In deze studie wordt antwoord gegeven op de kernvraag waarom de inzet van alternatieve brandstoffen in transport en logistiek zo moeizaam van de grond komt en bovenal wat er moet gebeuren om groei te realiseren.

Wij hopen dat dit rapport beleidsmakers en ondernemers aanzet tot het verder benutten van de mogelijkheden voor de transitie naar alternatieve brandstoffen om zo de CO2-uitstoot rigoureus terug te dringen.

Lees het rapport hier.

Bron: www.ing.nlTLN wil per 2030 halvering CO2-uitstoot voor transportsector

WEB Synchromodaal

De CO2-uitstoot halveren in Nederland. Zero emissie in de binnensteden in 2025 en low emissie in het buitengebied. Dat wil TLN met haar leden en collega-brancheorganisaties realiseren in het Nederlandse beroepsgoederenvervoer.

​Het klimaatakkoord van Parijs en het Energieakkoord in Nederland bevatten ambitieuze doelstellingen voor de uitstoot van CO2. Door als transportsector nu door te pakken met het realiseren van de doelstellingen uit beide akkoorden ontstaat er meer ruimte om in verduurzaming zelf het voortouw te nemen en koploper te zijn.

Goede voorbeelden
Zo vergroten we de kans dat de verduurzaming dusdanig ingericht kan worden dat het de sector ook goed past. TLN roept haar leden op om de al vele goede voorbeelden op het gebied van duurzaamheid binnen transportbedrijven te laten zien. Zo kunnen we aantonen dat de transitie die nodig is om de doelstellingen te bereiken al in gang is gezet.

Alle partijen
Echter, de transitie kan alleen écht slagen als alle betrokken partijen de schouders eronder zetten. Van rijksoverheid tot gemeenten en collega-brancheorganisaties en van transportondernemers tot voertuigbouwers en brandstofleveranciers.

Belangrijke factor
Elektrisch aangedreven vrachtauto’s vormen voor stadsdistributeurs een belangrijke factor in de reductie van CO2-uitstoot in de stad. We verwachten dat het haalbaar is om in 2025 de bevoorrading van de grotere binnensteden met zero emissie voertuigen te verrichten. Daarnaast is het belangrijk om een uitfaseringsregeling te treffen tot 2030 voor het gebruik van biodiesel en biogas.

Voldoende materieel
Wat is hiervoor nodig? Ten eerste moet er zo snel mogelijk voldoende materieel beschikbaar zijn. Om ervoor te zorgen dat ondernemers niet in de problemen komen tijdens de kostbare overgangsfase naar ander materieel, acht TLN een subsidieregeling nodig. Er zijn al veel goede voorbeelden van duurzame oplossingen en ideeën van TLN-leden. Uiteindelijk moeten er voldoende elektrisch aangedreven vrachtauto’s van de productieband rollen.

Zero emissie gebieden
Bovendien is het voor transportondernemers belangrijk om te weten op welke wijze de zero emissie gebieden er uit zien en waar ze aan toe zijn. Het is belangrijk dat (om te beginnen de grotere) gemeenten op eenduidige wijze, begin 2018, de zero emissie gebieden afbakenen en markeren. Er vindt binnen de Green Deal ZES overleg met de grotere gemeenten plaats, om deze van zoveel mogelijk informatie te voorzien, zodat ze keuzes ten aanzien van zero emissie gebieden kunnen maken die ook voor de transportsector werkbaar zijn.

GreenTruckFuel
Voor het overige binnenlands vervoer streeft TLN naar de toepassing van GreenTruckFuel, waarmee low emissie doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Zero emissie doelstellingen worden daar haalbaar op het moment dat de benodigde techniek, om rendabel langere afstanden met een elektrisch aangedreven vrachtwagen te kunnen rijden, beschikbaar is.

High efficiency
Transporteurs optimaliseren al van nature, binnen hun mogelijkheden, de efficiëntie van hun werkzaamheden. Voorbij hun ‘directe bereik’ liggen er in logistieke ketens kansen om de efficiëntie verder te verbeteren. Dat vergt afstemming van de bedrijfsprocessen tussen verladers, vervoerders en ontvangers om ketens efficiënter en tegelijkertijd competitiever te maken. De inzet van moderne datatechnieken en het inrichten van meer logistieke hubs kunnen dit proces versnellen.

Logistieke hubs
Wat betreft logistieke hubs begrijpt en merkt TLN in het overleg met de gemeenten dat het realiseren van een logistieke hub nog niet zo simpel is. Er komt veel bij kijken, onder andere op het gebied van voorzieningen (denk aan elektrische laadpalen en de beveiliging) en het ruimtebeslag. In het ideale geval heeft elke gemeente met een zero emissie gebied in 2025 ook een goedwerkende logistieke hub. Dat kan ook betekenen dat gemeenten een hub delen (‘shared logistics’).

Zero-Low-High loket
TLN heeft het Zero-Low-High loket geopend, waarnaar (voorlopig via raarse@tln.nl) voorbeelden van duurzame initiatieven en ontwikkelingen kunnen worden gemaild. Genoemd mailadres is tevens bedoeld voor bedrijven die op zoek zijn naar samenwerkingspartners in de sector, op het gebied van duurzaamheid, of een duurzaam idee hebben en willen kijken hoe dit uitgewerkt kan worden.

Bron: www.tln.nlOpen Universiteit start gratis online cursus: 'Alles over 3D printing'

WEB 3D

De komende tien jaar zal onze economie en samenleving ingrijpend veranderen. Dat komt door digitalisering, opmars van internet wereldwijd in alle haarvaten van onze economie en door nieuwe technologie. Onderdeel van deze nieuwe technologie is onder andere 3D printen en Internet of Things waarbij het internet voorwerpen en systemen gaat verbinden en zo veel zal veranderen op het gebied van robotisering en big data analyses.

Door al die ontwikkelingen zal de arbeidsmarkt veranderen, zullen bedrijven veranderen, bedrijfsprocessen veranderen, maar ook het onderwijs veranderen.

Daarom start de Open Universiteit met een gratis online cursus. In deze cursus pakken ze één onderdeel op en dat is 3D printen. 3D printen is een nieuwe fabricagemethode waarbij je ongekend in vergelijking met nu nieuwe producten en voorwerpen kan maken. Niet alleen de fabricagemethode wordt uitgelegd maar ook de voordelen en de nadelen en wat je er mee kunt komen aan het licht. Voor onderwijs is het buitengewoon belangrijk dat men al de basisbeginselen kent. De arbeidsmarkt zal in de komende tien jaar veranderen en dat betekent dat er nieuwe banen komen. De nieuwe industry die gedreven wordt door nieuwe technologie zal de banen- en groeimotor worden van de Nederlandse economie.

Voor meer informatie over deze cursus verwijzen we u naar: https://getsmart.io/courses/3d-printing-cursus-2/Broekman bouwt distributiecentrum in Venlo

Broekman 272x174

Logistiek dienstverlener Broekman Logistics bouwt in Venlo een nieuw distributiecentrum. Het nieuwe dc wordt 10 voetbalvelden groot.

Dat bevestigt Broekman Logistics (nummer 40 in de Top 100 Logistieke Dienstverleners 2017) tegenover Logistiek.nl. Broekman huurt het nieuw te bouwen pand van Heylen Groep. De totale grondoppervlakte wordt 20 voetbalvelden. Het nieuwe dc bestaat uit 4 compartimenten met een totale oppervlakte van 53.000m2.

Bron en meer lezen via: Logistiek.nl© Copyright 2010 - 2014 ELC Limburg      Sitemap - Disclaimer - Privacy verklaring