bellen +31 (0)8850 79372   mail info@elc-limburg.nl    twitter  linkedin

Gratis een elektrische cargo bike proberen

maastricht 1164609 340

Maastricht Bereikbaar is sinds lange tijd samenwerkingspartner van ELC Limburg. Samen organiseerde zij succesvolle bijeenkomsten rondom de 'Communicty Duurzame Stedelijke Distributie'.

Programmabureau Maastricht Bereikbaar heeft een interessant nieuw initiatief. Bedrijven kunnen 6 maanden een elektrische cargo bike uitproberen voor het vervoer van, naar en binnen Maastricht. Als jouw bedrijf voldoet aan de deelnamevoorwaarden, is het mogelijk om 100% van de aanschafkosten vergoed te krijgen (tot een maximum van € 4.000,-).

Voordelen e-cargo bike

De e-cargo bike is in te zetten voor pakketdistributie, winkeliers die zelf hun producten ophalen en afleveren en ook door bijvoorbeeld service-monteurs.
Vervoer per fiets in de binnenstad is sneller en goedkoper (ook qua parkeerkosten). Met de fiets heb je geen last van 1-richtingswegen en je kunt gebruikmaken van de Wilhelminabrug. Dat laatste is extra interessant tijdens de afsluiting van de Noorderbrug van 7-21 augustus 2017.

Voorwaarden

Ieder bedrijf dat voldoet aan de deelnamevoorwaarden kan deelnemen.
Het bedrijf schaft zelf een e-cargo bike aan (koop of lease) en gebruikt deze minimaal 6 maanden voor reguliere werkzaamheden.
Het is ook mogelijk om mee te doen samen met een groep bedrijven die samen een bike willen delen, omdat het voor ieder apart niet loont.
Tevens werkt het bedrijf mee aan monitoring en evaluatie van het gebruik van de e-cargo bike. Maastricht Bereikbaar laat hiervoor een GPS-logger op de cargo bike plaatsen.
Bekijk de exacte deelnamevoorwaarden om een elektrische cargo bike te proberen .

Aanmelden

Stuur de compleet ingevulde en ondertekende deelnameverklaring inclusief de verklaring de-minimissteun naar Programmabureau Maastricht Bereikbaar, t.a.v. Mark Luikens en/of Francoise van den Broek, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht of naar info@maastricht-bereikbaar.nl.Even voorstellen als nieuw ELC Limburglid: Arcus College

WEB Arcus logo

Met trots mogen we een nieuw lid presenteren. Dit is Arcus College Heerlen. Arcus College is een Regionaal Opleidingencentrum (ROC) voor mbo-onderwijs met een aanbod van 200 verschillende opleidingen, volwasseneneducatie en bedrijfsopleidingen. Er studeren ruim 7500 studenten en er werken 900 medewerkers. Het geven van kwalitatief goed onderwijs is heel belangrijk. Daarbij gaan ze uit van de ontwikkelmogelijkheden van de student. Ze helpen hun daarbij hun eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontplooien. Zo haalt Arcus meer voldoening en plezier uit hun opleiding en toekomstig beroep.

ELC Limburg heeft Arcus College 2 vragen gesteld. Zie hun antwoorden hieronder.

1. Wat doet het Arcus College op het gebied van logistiek?

BOL : Op BOL niveau (dagonderwijs) bieden wij de volgende opleidingen aan : 

 • Logistiek Medewerker (niveau 2)
 • Logistiek Teamleider (niveau 3)
 • Logistiek Supervisor (niveau 4) 

*Verder heeft onze opleiding Vestigingsmanager groothandel (niveau 4) een grote overlap met logistiek.  De leerlingen volgen dagonderwijs en lopen hiernaast ieder jaar van hun opleiding stage binnen een logistiek bedrijf. 

BBL : Op BBL niveau (studeren naast werken) bieden wij de volgende opleidingen aan : 

 • Assistent logistiek medewerker (niveau 1) : Entree opleiding met oriënterende fase logistiek. 
 • Logistiek medewerker (niveau 2)
 • Logistiek teamleider (niveau 3)
 • Logistiek supervisor (niveau 4) 
 • Chauffeur Wegvervoer (niveau 2)
 • Chauffeur Openbaar vervoer i.o.v. Veolia/ Arriva (niveau 2)

2. Waarom is Arcus College lid geworden van ELC Limburg?

De belangrijkste redenen voor ons op lid te worden zijn : 

 • Het vergroten van ons netwerk om middels dit netwerk te komen tot wellicht interessante projecten / Contacten met het bedrijfsleven. 
 • Het vergroten van de logistieke kennis binnen het Arcus college  
 • Het op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de logistiek
 • Mogelijkheden zij-instroom kenbaar maken / vergroten. 

Wilt u meer weten over Arcus College ga dan naar hun website.

Wilt u net als Arcus College lid worden van ELC Limburg mail ons dan.         'Cybercriminaliteit stijgt naar 1 op de management agenda'

WEB seminar cybersec

Op woensdag 28 juni organiseerde ELC Limburg in samenwerking met ABN Amro, Aon en Wolfs Advocaten een Seminar Cybercriminaliteit in de logistiek. Het Seminar was bedoeld voor leden van ELC Limburg en genodigden van ABN Amro, Aon en Wolfs Advocaten.

Met een 50-tal deelnemers werd er uitgebreid ingegaan op de risico's die de digitale wereld met zich meebrengt en hoe daar mee om te gaan.

Actualiteit op het scherpst van de snede. De ransomware aanval op APM terminals van 27 juni in Rotterdam heeft gigantische schade veroorzaakt. Niet alleen financiële schade maar ook hun reputatie heeft klappen opgelopen. Hoeveel schade het is en het zal worden weet niemand.

Online veiligheid is niet meer slechts een zorg van de IT-afdeling. Onderzoek van Aon toont aan dat het management binnen organisaties momenteel de grootste prioriteit stelt aan het vermijden van risico's van merk/reputatie schade. Echter over 3 jaar zal 'cybercrime risk' op nummer 1 komen te staan. Dit feit werd nu al bevestigd omdat het Seminar vooral bestond uit managers en CEO's.

Trends en ontwikkelingen van 'de nieuw wereld' stond als eerste agendapunt op het programma. Naast de digitale omslag gaat samenwerking een grote rol spelen. Het delen van informatie en data brengt natuurlijk risico's met zich mee en maakt de logistieke wereld voor cybercriminelen een aantrekkelijk doelwit. Een ronde tafeldiscussie van ABN Amro uit februari concludeerde dat logistiek dienstverleners onvoldoende weten hoe ze dienen te reageren om de schade te beperken en de dienstverlening voort te kunnen zetten.

In het Seminar werd de discussie gevoerd in welke mate bedrijven wel eens geconfronteerd werden met cyberaanvallen en hoe ze hier mee zijn omgegaan. Aon presenteerde aansluitend resultaten van hun onderzoeken en ervaringen. Hierna droeg Wolfs Advocaten juridische processen aan over criminaliteit en schade in de logistiek. Aon eindigde met 4 gouden regels voor omgaan met risico's die gepaard gaan met digitalisering.

WEB cybersec2

Aanwezigen Seminar Cybercriminaliteit in de logistiek

De conclusie luidde dat er werk aan de winkel is voor de deelnemers. Er is bewustwording ontstaan over de risico's en de te nemen acties. Buiten de nadelige effecten zijn er ook tal van voordelen. Denk aan het belang van veilig data delen en onderscheidend vermogen naar klanten toe. Indien u aan kan tonen dat u heeft geïnvesteerd in veilige systemen en netwerken zal dat de verkoop kunnen bevorderen.

Een vervolg zal worden gegeven aan het creëren van bewustwording en het adviseren van ondernemingen over cybercriminaliteit. Een tweede besloten seminar zal komend najaar georganiseerd worden.

Wilt u meer informatie over deze sessie en bent u geinteresseerd om deel te nemen aan vervolgsessies neem dan contact op met Pascal Swinkels, Business Developer, ELC Limburg, pswinkels@elc-limburg.nl, +31653609456.Successen e-Fulfilment Hub krijgen vervolg in ontwikkeling one-stop-shop

e fulfilment

Weert/Venlo, 28 juni 2017 – Het collectief van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen (waaronder 4 ELC Limburgleden) uit de Keyport-regio lanceerde begin november 2016 het initiatief e-Fulfilment Hub. Inmiddels rijgt zij de successen aan elkaar: De Keyport-regio is de snelste stijger onder alle logistieke hotspots in Nederland, e-commerce bedrijven besteden hun logistieke activiteiten steeds vaker uit in de regio en onlangs is deze samenwerking onder de vlag van Keyport 2020 verlengd tot medio 2019. Binnen deze termijn wil het collectief uitgroeien tot dé one-stop-shop voor alle behoeften omtrent e-fulfilment.

Webshops omarmen e-fulfilment in de Keyport-regio

De community uit de Keyport-regio startte e-Fulfilment Hub vorig jaar met de behoefte om kennis en kunde omtrent e-fulfilment te verzamelen, vergroten en verspreiden. Inmiddels hebben meer dan tien kennissessies, een seminar en een succesvolle hackathon plaatsgevonden. De website biedt een schat aan informatie omtrent e-commerce en e-fulfilment en er is een eigen regiopropositie gelanceerd, waarmee Keyport e-fulfilment aan haar regio verbindt. Onderzoeksbureau Markteffect concludeert dat 32% van de doelgroep de Keyport-regio met e-fulfilment associeert (t.o.v. 20% in november 2016) en liefst 18% in zeer korte tijd bekend is geraakt met ‘het merk’ e-Fulfilment Hub.

Dé one-stop-shop voor e-fulfilment

De groeiende bekendheid van de Keyport-regio heeft ertoe geleid dat steeds meer e-commerce bedrijven besluiten om hun logistieke activiteiten in de Keyport-regio te laten plaatsvinden. Om nog beter in te kunnen spelen op deze groeiende vraag hebben de partijen achter e-Fulfilment Hub onlangs hun samenwerkingsverband onder de vlag van Keyport 2020 met twee jaar verlengd. Ton Hagelstein, Programmamanager Keyport 2020, licht toe: “Met het thema e-fulfilment hebben wij een kansrijk speerpunt waarbinnen we diverse regionale initiatieven ondersteunen. Wij zijn erg tevreden over de manier waarop e-Fulfilment Hub zorgt voor meer ondernemerschap en werkgelegenheid, waardoor wij de verduurzaming van dit project van harte toejuichen.”

Snelste stijger Verkiezing Logistieke Hotspot

De groeiende belangstelling voor Midden-Limburg als e-fulfilment hotspot werd onlangs bevestigd in de Verkiezing Logistieke Hotspot 2017, georganiseerd door Logistiek.nl. Experts beoordeelden onder andere de aanwezigheid van goede infrastructuur, bereikbaarheid van logistieke knooppunten en medewerking van overheden en gemeenten. Dit jaar is de Keyport-regio met stip gestegen; van plaats 14 naar plaats 7!

Meer informatie: www.e-fulfilmenthub.nl© Copyright 2010 - 2014 ELC Limburg      Sitemap - Disclaimer - Privacy verklaring