bellen +31 (0)8850 79372   mail info@elc-limburg.nl    twitter  linkedin

Heylen Warehouses bouwt EDC voor Stelrad & Henrad op Avantis Heerlen

WEB Heylen

Op het bedrijvenpark Avantis in Heerlen gaat Heylen Warehouses een nieuw Europees Distributie Centrum (EDC) bouwen van 28.000 m2 voor Stelrad en Henrad, beide onderdeel van de Stelrad Radiator groep. Zo bouwt Heylen Warehouses na Venlo en Weert nu ook in Heerlen verder aan de expansie van logistieke projecten in Limburg.

Recent heeft Caradon Stelrad BV een huurcontract voor 10 jaar ondertekend. De radiatorgroep huurt in totaal ruim 28.000m2 ‘build-to-suit’ logistiek vastgoed, waarvan 25.000 m2 magazijnen, 2.900 m2 mezzanine en 400 m2 kantoren. Om in te spelen op de steeds sneller wijzigende markt van radiatoren voor verwarming zochten Henrad NV en Caradon Stelrad BV naar een gezamenlijk centraal gelegen magazijn. De locatie in Heerlen is uiterst geschikt om de West Europese markt snel en efficiënt te beleveren. Het magazijn bevindt zich op korte afstand van de fabriek in Nuth.

Europese markt
Avantis is het eerste Duits-Nederlandse bedrijvenpark dat zich op de grens tussen Aken en Heerlen bevindt, en daarmee in het hart van de Europese markt. In logistiek opzicht zijn de uitstekende verbindingen van deze locatie een sterk pluspunt voor bedrijven zoals Stelrad/Henrad Radiators, die goederen distribueren met focus op de Europese markt. Eerder vestigden er zich al bedrijven zoals DocMorris, Arion, Continental en DHL.

“Door de vestiging van Stelrad en Henrad wordt de positieve ontwikkeling van Avantis opnieuw bevestigd. In de eerste vier maanden van 2018 werd al 125.000 m2 aan gronden verkocht. Het is duidelijk dat de nieuwe ontwikkelingsstrategie werkt en dat Avantis inmiddels een uitstekende locatie is voor logistiek en handel in de grensregio. De beslissing van het Stelrad en Henrad om zich op Avantis te vestigen verheugd ons enorm. De goede ligging met een directe ontsluiting op de A76/A4 is daarbij de belangrijkste reden geweest,” aldus de directie van Avantis.

450.000 m2
Ook Heylen Warehouses is enorm verheugd om na Venlo en Weert nu ook in Heerlen aan de slag te gaan, vertelt Ralph Caspanni, CEO van Heylen Warehouses. “Limburg is hiermee absoluut onze belangrijkste investeringsregio in Nederland. Onze vastgoedportefeuille in de provincie Limburg loopt inmiddels richting de 450.000 m2. We zijn ervan overtuigd dat Caradon Stelrad en Henrad zich met deze strategische locatie en dit moderne warehouse in een uitstekende uitgangspositie plaatsen voor de toekomst.”

Interessant voor beleggers
Heerlen is niet alleen een uitstekende locatie voor aan de industrie verbonden logistiek maar ook voor gerenommeerde beleggers in logistiek vastgoed. De investering van de Heylen Warehouses is hier weer een mooi voorbeeld van. “Het bedrijf is op dit gebied inmiddels een van de grotere spelers in Nederland. De stad is er bijzonder trots op dat zulke bedrijven beleggen in dergelijke logistieke centra. Dit spreekt ook vertrouwen uit in onze regio als toplocatie voor hoogwaardige logistiek. Alleen al op Avantis en Trilandis is straks 150.000 m2 aan logistieke ruimte gerealiseerd,” aldus wethouder Economische Zaken van Heerlen, Martin de Beer.ELC Limburg sessie Arbeidsmarkt en Onderwijs

Web Arbeidsmarkt

Vrijdag 18 mei 2018

Rond 10:30 uur verzamelden zich zo’n 40 deelnemers bij ROC Leeuwenborgh in Sittard voor de ELC Limburg sessie over Arbeidsmarkt en Onderwijs.

Na een woord van welkom door Paul Custers, voorzitter stuurgroep arbeidsmarkt, presenteerde gastheer Dirk Verhoeven van ROC Leeuwenborgh.de ontwikkelingen rondom onderwijs. Vervolgens sprak Hen Schreurs namens WerkgeversServicePunt Noord-Limburg over de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en gaf aan de hand van voorbeelden aan hoe dit succesvol kan zijn.

Gea Winkens belichtte de activiteiten van de ELC Limburg werkgroep ‘Customer Journey’ met cijfers over scholieren en zij-instromers. Chris Peters, UWV Zuid-Limburg vulde het verhaal van Gea aan met nog meer cijfers over de logistieke arbeidsmarkt. Als laatste werd door Sanne Thijssen van STL-werkt een update gegeven vanuit de werkgroep ‘Logistieke Ambassadeurs en Toolkit’ over het belang van promotie van de logistiek bij onder andere middelbare scholieren. De Toolkit is een verzameling van presentaties, filmpjes en spellen welke door de ambassadeurs gebruikt kunnen worden op middelbare scholen. Er werd een oproep gedaan aan mensen die gebruik willen maken van deze Toolkit en actief aan de slag willen gaan om de sector te promoten.

We bedanken alle aanwezigen voor hun deelname en het actief meedenken in onze projecten en werkgroepen.

Over Stuurgroep Arbeidsmarkt van ELC Limburg
De Stuurgroep Arbeidsmarkt bestaat uit verschillende commissies en werkgroepen. Ze heeft als taak om de arbeidsproblematiek binnen de logistiek in Limburg aan te pakken. Dit doet zij in verschillende werkgroepen.Heeft u interesse in deelname aan onze werkgroepen of wilt u meer informatie hebben over onze werkgroepen of sessies dan gelieve contact op te nemen met Francien te Baerts, Projectmanager Arbeidsmarkt ELC Limburg, via ftebaerts@elc-limburg.nl, +31 652891680.ABN Amro Rapport: Innovatie in de logistiek

WEB ABN rapport mei 2018

ABN Amro is lid van ELC Limburg en wil graag een rapport met ons netwerk delen van mei 2018 over 'Innovatie in de logistiek'.

Innovatie is van alle tijden. Stoomkracht en mechanisatie, elektrificatie en massaproductie, automatisering en internet. Stuk voor stuk waren dit, in hun eigen tijdperk, ontwikkelingen die het bedrijfsleven op hun kop hebben gezet. Momenteel brengen digitalisering en technologie de wereld in rap tempo naar een volgende fase; door velen al de “vierde industriële revolutie” genoemd.

De impact van innovatie op logistieke bedrijven

In de sector Transport en Logistiek ging het tot voor kort vooral over het aantrekken van nieuwe volumes bij nieuwe klantgroepen, het aangaan van samenwerkingsverbanden of het optimaliseren van bestaande interne logistieke processen. Tegenwoordig dringen digitalisering en technologie de bedrijven in de sector met steeds grotere snelheid binnen. Van big data tot 3D-printing, en van Internet of Things tot bezorging met drones. De toekomstbestendigheid van het logistieke bedrijf ligt anno 2018 bij het vermogen tot innovatie.

Technologische innovatie en digitalisering hebben de potentie om bestaande bedrijfsvoeringen en logistieke ketens op hun kop te zetten. Maar niet elke innovatie heeft een gelijkwaardige impact op de sector. Dat geldt ook voor het moment waarop een innovatie de sector serieus gaat beïnvloeden. Bedrijven moeten afwegen in hoeverre zij de deuren van hun bedrijf voor een innovatie openzetten en wanneer.

Wat vinden de ondernemers zelf?

Dit rapport geeft laat zien hoe ondernemers uit de sector Transport en Logistiek een zestal innovatiethema’s in hun sector beoordelen op impact (de invloed van deze innovatie op de bedrijven in de sector) en kans (de daadwerkelijke toepassing van deze innovatie door de bedrijven binnen de komende drie jaar). Ondernemers zijn gevraag naar hun mening over blockchain, truck platooning, Business Intelligence, digitale platforms, verduurzaming en robotisering. De belangrijkste conclusies zijn:

1. Het thema business intelligence (koppelen en inzichtelijk maken van datastromen) scoort het hoogst op impact en hoog op kans. In onze ogen een terechte en zeer welkome ontwikkeling. Business intelligence is de volgende stap in de digitale transformatie van de sector en vergroot zijn innovatiekracht. Wij adviseren logistieke ondernemers aandacht te geven aan het onderwerp business intelligence binnen hun bedrijf. Ze moeten hierbij de samenwerking aangaan met hun opdrachtgevers en met externe partijen die hen kunnen helpen.

2. Het thema verduurzaming staat hoog op de agenda van ondernemers in de sector; met hoge scores op impact en kans. Duurzaamheid wordt gezien als ‘license to operate’ en biedt mogelijkheden om de samenwerking met opdrachtgevers verder te intensiveren. Gezien de vele innovaties op het gebied van alternatieve brandstoffen en de aandacht voor thema’s als emissievrije stadsdistributie en bouwlogistiek zijn de hoge scores in onze ogen niet verrassend.

3. Het thema truck platooning scoort het laagst van alle zes innovatiethema’s; zowel op impact als op kans. Een in onze ogen verrassend lage score. Truck platooning krijgt al meerdere jaren veel aandacht in de vakpers en truckproducenten zijn er actief mee bezig. Diverse pilots laten positieve resultaten zien op gebied van brandstofbesparingen en emissieverlaging. Waarom dan toch deze lage scores? Ten eerste: de pilots in 2016 hebben een beperkt vervolg gehad. Ten tweede heeft de sector wellicht weinig vertrouwen de slagkracht van de overheid om wet- en regelgeving en infrastructuur aan te passen die nodig is om truck platooning mogelijk te maken. De overheid mag nadrukkelijker aangeven hoe zij deze uitdaging denkt aan te gaan.

4. Voor alle zes innovaties die wij aan de logistieke ondernemers hebben voorgelegd, geldt dat de impactscores hoger uitvallen dan de kansscores. Met andere woorden: de innovatie wordt serieus genomen, maar de praktische toepasbaarheid ervan minder. Een reden kan zijn dat innovaties vaak uit andere sectoren (tech, maakindustrie) komen en de voortgang lastig te volgen is voor logistieke ondernemers. Wij adviseren alert te zijn op ontwikkelingen die de kans vergroten dat een innovatie ‘van buiten’ binnen de sector ingezet gaat worden. Blockchain is een goed voorbeeld. Deze technologie heeft met name potentie voor bedrijven die met veel partners werken. Er zijn op dit moment nog relatief weinig concrete projecten in de sector, maar er gaat een versnelling optreden. Logistieke bedrijven moeten hierop voorbereid zijn.

Download het rapport hier.Vliegtuigbom Itteren: Julianakanaal gestremd met Hemelvaart

Logo Rijkswaterstaat

Met dit bericht informeert ELC Limburg Fundingpartner Rijkswaterstaat u over de laatste stand van zaken met betrekking tot de gevonden bom langs het Julianakanaal ter hoogte van Itteren.

Op woensdag 18 april is bij werkzaamheden van Consortium Grensmaas een bom uit de Tweede Wereldoorlog aan de oppervlakte gekomen. De bom is gevonden op het werkterrein bij de dijk van het Julianakanaal op grondgebied van de gemeente Meerssen. Consortium Grensmaas legt bij Itteren een passeervak aan waarbij het Julianakanaal over een lengte van 1 kilometer wordt verbreed zodat grote schepen elkaar kunnen passeren op het kanaal.

Ontploffing bom
Na de vondst van de bom tijdens deze werkzaamheden, heeft De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) de bom ter plekke tijdelijk veilig gesteld. Het betreft een Amerikaanse bom (500 pond) met een gevoelige ontsteker waardoor de bom niet verplaatst mag worden. De bom zal naar alle waarschijnlijkheid in het Hemelvaartsweekend gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht. De betrokken partijen (Gemeente Meerssen, Rijkswaterstaat, Consortium Grensmaas, Politie en EOD) werken op dit moment samen aan een plan met hierin o.a. de voorzorgsmaatregelen en beheersmaatregelen die genomen moeten worden. In de eerste helft van volgende week zal hier meer over bekend worden. 

Gevolgen voor omgeving en scheepvaart
Het ruimen van de bom heeft gevolgen voor de omgeving en het scheepvaartverkeer. Om hinder zoveel mogelijk te beperken, is gekozen voor het weekend van Hemelvaart. Het kanaalpeil moet maximaal een meter verlaagd worden om negatieve gevolgen van de ontploffing in het Julianakanaal te voorkomen. Daarom is het kanaal tussen Keersluis Limmel en Sluis Born gestremd van 10 mei tot 14 mei. Op 14 mei is scheepvaart vanaf 06.00 uur weer mogelijk. De communicatie over de stremming vindt ook plaats via de gebruikelijke officiële berichtgeving.

Om het kanaalpeil te verlagen wordt de hefdeur van Keersluis Limmel gesloten en bij Sluis Born gespuid. Scheepvaart is dan niet mogelijk en in het kanaalpand mogen geen schepen aanwezig zijn.

In de loop van vanmiddag wordt over het bovenstaande een persbericht verstuurd naar de media. De nabije omgeving van de locatie waar de bom momenteel ligt, is hierover geïnformeerd. 

Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Jacques Timmermans (06 28 47 98 30) van Rijkswaterstaat.

Met dit bericht informeert ELC Limburg Fundingpartner Rijkswaterstaat u over de laatste stand van zaken met betrekking tot de gevonden bom langs het Julianakanaal ter hoogte van Itteren.

Op woensdag 18 april is bij werkzaamheden van Consortium Grensmaas een bom uit de Tweede Wereldoorlog aan de oppervlakte gekomen. De bom is gevonden op het werkterrein bij de dijk van het Julianakanaal op grondgebied van de gemeente Meerssen. Consortium Grensmaas legt bij Itteren een passeervak aan waarbij het Julianakanaal over een lengte van 1 kilometer wordt verbreed zodat grote schepen elkaar kunnen passeren op het kanaal.

Ontploffing bom
Na de vondst van de bom tijdens deze werkzaamheden, heeft De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) de bom ter plekke tijdelijk veilig gesteld. Het betreft een Amerikaanse bom (500 pond) met een gevoelige ontsteker waardoor de bom niet verplaatst mag worden. De bom zal naar alle waarschijnlijkheid in het Hemelvaartsweekend gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht. De betrokken partijen (Gemeente Meerssen, Rijkswaterstaat, Consortium Grensmaas, Politie en EOD) werken op dit moment samen aan een plan met hierin o.a. de voorzorgsmaatregelen en beheersmaatregelen die genomen moeten worden. In de eerste helft van volgende week zal hier meer over bekend worden. 

Gevolgen voor omgeving en scheepvaart
Het ruimen van de bom heeft gevolgen voor de omgeving en het scheepvaartverkeer. Om hinder zoveel mogelijk te beperken, is gekozen voor het weekend van Hemelvaart. Het kanaalpeil moet maximaal een meter verlaagd worden om negatieve gevolgen van de ontploffing in het Julianakanaal te voorkomen. Daarom is het kanaal tussen Keersluis Limmel en Sluis Born gestremd van 10 mei tot 14 mei. Op 14 mei is scheepvaart vanaf 06.00 uur weer mogelijk. De communicatie over de stremming vindt ook plaats via de gebruikelijke officiële berichtgeving.

Om het kanaalpeil te verlagen wordt de hefdeur van Keersluis Limmel gesloten en bij Sluis Born gespuid. Scheepvaart is dan niet mogelijk en in het kanaalpand mogen geen schepen aanwezig zijn.

In de loop van vanmiddag wordt over het bovenstaande een persbericht verstuurd naar de media. De nabije omgeving van de locatie waar de bom momenteel ligt, is hierover geïnformeerd. 

Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Jacques Timmermans (06 28 47 98 30) van Rijkswaterstaat.© Copyright 2010 - 2014 ELC Limburg      Sitemap - Disclaimer - Privacy verklaring