We gaan door met JOI!

‘Jointly Organisations Innovate’

Van januari tot december vorig jaar heeft zoals jullie weten het pilotproject Social Innovator Logistics Limburg (SILL) plaatsgevonden. In december ontvingen 10 bedrijven ter afsluiting van het project de JOI Trophy. JOI staat voor ‘Jointly Organisations Innovate’.

En we gaan door..

Er ligt een plan van aanpak voor het vervolg op SILL. We gaan door met het JOI concept dat voor ons staat voor Sociale Innovatie in de logistiek. Daarbij is ook nauw de aansluiting gezocht met het actieplan dat gemaakt is door de Taskforce Sociale Innovatie van de Topsector Logistiek. We hebben als doel om zowel regionaal als landelijk projecten te starten voor en met bedrijven.

 

JOI in Limburg

In Limburg gaan we de bedrijven uit de pilot samenbrengen om hun voortgang te bespreken.  Meerdere bedrijven hebben aangegeven dat er de behoefte is om met de JOI Community de voortgang van het actieplan te bespreken en weer van elkaar te kunnen leren.

JOI in Nederland

Drie regio’s (Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland) willen ook een JOI Community starten. Naar voorbeeld van en met de ervaringen uit ons SILL pilot project zal op meerdere plaatsen in den landen JOI Communities op worden gericht. De opzet van een individueel traject en een gezamenlijk traject blijft in hoofdlijnen hetzelfde.

Bent uw nieuwsgierig geraakt over de mogelijkheden van Sociale Innovatie voor uw bedrijf neem dan contact op met Fred Nooijen, Projectleider JOI, f.nooijen@kennisdclogistiek.nl.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.