De 29e VA-Prijs uitgereikt aan Marvin Christ en Hendrik van Bebber

De 29e VA-Prijs uitgereikt aan Marvin Christ en Hendrik van Bebber

Op vrijdag 12 juli heeft voorzitter Mark Verheijen van vereniging ELC Limburg de 29e VA (VervoersAcademie)-Prijs uitgereikt aan Fontys studenten Marvin Christ en Hendrik van Bebber. De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse diploma uitreiking van Fontys Venlo.

Marvin Christ en Hendrik van Bebber waren beiden voorgedragen voor de VA-prijs. Het College van Gecommitteerden van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek vond beide studenten erg goed en kwam niet tot een unanieme winnaar. Men heeft uiteindelijk besloten de VA-prijs 2019 toe te kennen aan beide kandidaten. Beide winnaars ontvingen een cheque van € 1.000. Enkele ELC Limburgleden maken deel uit van het College van Gecommitteerden.

 

 

Ing. Hendrik van Bebber heeft zijn afstudeeropdracht uitgevoerd bij UPS Supply Chain Solutions in Venlo. Hij heeft onderzocht wat de consequentie is van de invoering van een nieuwe wet ter voorkoming van het op de markt brengen van falsified medicines op het servicelevel van UPS. Zijn afstudeerwerk is gewaardeerd met een 8.5.

Een citaat uit het juryrapport: “Hendrik heeft aangetoond in een onbekende omgeving met onbekende regelgeving de geleerde technieken op de juiste wijze gestructureerd toe te passen en op basis van een gedegen inventarisatie het probleem vast te stellen en op te lossen.” Hendrik heeft de opleiding Logistic Engineering gevolgd.

Ing. Marvin Christ heeft zijn afstudeeropdracht uitgevoerd bij L’Oréal Paris Deutschland in Dusseldorf. Zijn opdracht was: ”Verbeter de vraagvoorspelling bij marktintroducties van nieuwe producten”. Zijn afstudeerwerk is gewaardeerd met een 8.0.

Een citaat uit het juryrapport: “Hij heeft aangetoond een complex probleem gestructureerd en consistent op hoog wetenschappelijk niveau aan te pakken, te onderzoeken en op te lossen. De voorgestelde oplossing kan en zal door hem in de praktijk direct ingezet worden.”

Fontys Venlo en ELC Limburg wensen Hendrik en Marvin alle succes toe voor de toekomst.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.