ABN Amro Rapport: Innovatie in de logistiek

ABN Amro Rapport: Innovatie in de logistiek

ABN Amro is lid van ELC Limburg en wil graag een rapport met ons netwerk delen van mei 2018 over ‘Innovatie in de logistiek’.

Innovatie is van alle tijden. Stoomkracht en mechanisatie, elektrificatie en massaproductie, automatisering en internet. Stuk voor stuk waren dit, in hun eigen tijdperk, ontwikkelingen die het bedrijfsleven op hun kop hebben gezet. Momenteel brengen digitalisering en technologie de wereld in rap tempo naar een volgende fase; door velen al de “vierde industriële revolutie” genoemd.

De impact van innovatie op logistieke bedrijven

In de sector Transport en Logistiek ging het tot voor kort vooral over het aantrekken van nieuwe volumes bij nieuwe klantgroepen, het aangaan van samenwerkingsverbanden of het optimaliseren van bestaande interne logistieke processen. Tegenwoordig dringen digitalisering en technologie de bedrijven in de sector met steeds grotere snelheid binnen. Van big data tot 3D-printing, en van Internet of Things tot bezorging met drones. De toekomstbestendigheid van het logistieke bedrijf ligt anno 2018 bij het vermogen tot innovatie.

Technologische innovatie en digitalisering hebben de potentie om bestaande bedrijfsvoeringen en logistieke ketens op hun kop te zetten. Maar niet elke innovatie heeft een gelijkwaardige impact op de sector. Dat geldt ook voor het moment waarop een innovatie de sector serieus gaat beïnvloeden. Bedrijven moeten afwegen in hoeverre zij de deuren van hun bedrijf voor een innovatie openzetten en wanneer.

Wat vinden de ondernemers zelf?

Dit rapport geeft laat zien hoe ondernemers uit de sector Transport en Logistiek een zestal innovatiethema’s in hun sector beoordelen op impact (de invloed van deze innovatie op de bedrijven in de sector) en kans (de daadwerkelijke toepassing van deze innovatie door de bedrijven binnen de komende drie jaar). Ondernemers zijn gevraag naar hun mening over blockchain, truck platooning, Business Intelligence, digitale platforms, verduurzaming en robotisering. De belangrijkste conclusies zijn:

1. Het thema business intelligence (koppelen en inzichtelijk maken van datastromen) scoort het hoogst op impact en hoog op kans. In onze ogen een terechte en zeer welkome ontwikkeling. Business intelligence is de volgende stap in de digitale transformatie van de sector en vergroot zijn innovatiekracht. Wij adviseren logistieke ondernemers aandacht te geven aan het onderwerp business intelligence binnen hun bedrijf. Ze moeten hierbij de samenwerking aangaan met hun opdrachtgevers en met externe partijen die hen kunnen helpen.

2. Het thema verduurzaming staat hoog op de agenda van ondernemers in de sector; met hoge scores op impact en kans. Duurzaamheid wordt gezien als ‘license to operate’ en biedt mogelijkheden om de samenwerking met opdrachtgevers verder te intensiveren. Gezien de vele innovaties op het gebied van alternatieve brandstoffen en de aandacht voor thema’s als emissievrije stadsdistributie en bouwlogistiek zijn de hoge scores in onze ogen niet verrassend.

3. Het thema truck platooning scoort het laagst van alle zes innovatiethema’s; zowel op impact als op kans. Een in onze ogen verrassend lage score. Truck platooning krijgt al meerdere jaren veel aandacht in de vakpers en truckproducenten zijn er actief mee bezig. Diverse pilots laten positieve resultaten zien op gebied van brandstofbesparingen en emissieverlaging. Waarom dan toch deze lage scores? Ten eerste: de pilots in 2016 hebben een beperkt vervolg gehad. Ten tweede heeft de sector wellicht weinig vertrouwen de slagkracht van de overheid om wet- en regelgeving en infrastructuur aan te passen die nodig is om truck platooning mogelijk te maken. De overheid mag nadrukkelijker aangeven hoe zij deze uitdaging denkt aan te gaan.

4. Voor alle zes innovaties die wij aan de logistieke ondernemers hebben voorgelegd, geldt dat de impactscores hoger uitvallen dan de kansscores. Met andere woorden: de innovatie wordt serieus genomen, maar de praktische toepasbaarheid ervan minder. Een reden kan zijn dat innovaties vaak uit andere sectoren (tech, maakindustrie) komen en de voortgang lastig te volgen is voor logistieke ondernemers. Wij adviseren alert te zijn op ontwikkelingen die de kans vergroten dat een innovatie ‘van buiten’ binnen de sector ingezet gaat worden. Blockchain is een goed voorbeeld. Deze technologie heeft met name potentie voor bedrijven die met veel partners werken. Er zijn op dit moment nog relatief weinig concrete projecten in de sector, maar er gaat een versnelling optreden. Logistieke bedrijven moeten hierop voorbereid zijn.

Download het rapport hier.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.