Commissies

Commissies

ELC Limburg = Vertegenwoordigen, Versterken, Promoten en Netwerken.

ELC Limburg is als vereniging en/of via haar leden nauw betrokken bij allerlei logistieke initiatieven in Limburg. Vanuit deze initiatieven worden activiteiten georganiseerd om logistiek Limburg te versterken. Van overlegplatforms tot projecten. De verschillende initiatieven, veelal overlegplatforms, zijn dé manier om leden te informeren, ervaringen uit te wisselen én nieuwe ideeën te ontwikkelen. Deze ideeën worden vervolgens uitgewerkt in concrete projecten.

ELC Limburg doet dit niet alleen met ‘eigen’ projecten. Nadrukkelijk worden ook mogelijkheden gezocht en benut om bij andere projecten – die door coalities van andere partijen zijn ontwikkeld – aan te haken of ondersteuning te bieden.

Commissies van de vereniging

ELC Limburg heeft verschillende commissies die zich bezig houden met:

  • Innovatie en Duurzaamheid
  • Human Capital
  • Multimodaliteit
  • Strategie, Marketing en Branding
Activiteiten ELC Limburg

Inmiddels is ELC Limburg bij veel projecten betrokken op provinciaal en regionaal niveau zoals:

Binnen bovenstaande themalijnen en in combinatie met regionale initiatieven wordt een groot aantal activiteiten ontplooid.

Voor meer informatie over lopende activiteiten neem gerust contact op met onze secretaris de heer Pascal Swinkels.

Contact opnemen

Comments are closed.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.