Actualiteiten en netwerken in de Cultuurfabriek

Actualiteiten en netwerken in de Cultuurfabriek

Zo’n tweehonderd vertegenwoordigers van ketenpartners uit de logistieke sector namen vorige week deel aan de Logistieke Dag Limburg (LDL) in de ECI Cultuurfabriek Roermond.
Het traditioneel jaarlijkse netwerkevent van European Logistics Center Limburg (ELC Limburg) was dit jaar in samenwerking met KennisDC Logistiek en TLN.

 

 

 

Het ochtendprogramma begon voor leden van ELC Limburg met een zeer drukbezochte Algemene Ledenvergadering. De commissieactiviteiten rondom Arbeidsmarkt, Marketing, Strategie en Innovatie werden toegelicht. Aan het einde van de Ledenvergadering nam Jan Tindemans na acht jaar afscheid als voorzitter en droeg hij de voorzittershamer over aan Mark Verheijen.
Parallel aan de ledenvergadering vond het Logwear Eindcongres plaats. Dit was het slot van een pilot traject van projectleider Fontys Hogescholen waarin mogelijkheden voor inzet van wearables in het logistieke mkb werden onderzocht.

Rond één uur stroomden de deelnemers binnen voor de LDL. Na presentaties over ‘de Nieuwe Zijderoute’, ‘Cyberweerbaarheid’ en ‘ICT, Performances and Gaming’ was er een uur de gelegenheid om te netwerken.

De rest van de dag stond in het teken van arbeidsmarkt, Na een presentatie over Robotisering en arbeidsmarkt gaf Gedeputeerde, Economie en Kennisinfrastructuur Provincie Limburg, Joost van den Akker zijn visie over de toekomst van logistiek Limburg. Aansluitend vond de uitreiking van de JOI trophies plaats. Afgelopen jaar hebben 10 bedrijven deelgenomen aan het KennisDC Logistiek project: ‘Social Innovator Logistics Limburg’. In dit project is er gewerkt aan een actieplan om medewerkers structureel meer te betrekken bij het bedrijf en mee te praten hoe het werk slimmer en beter kan. JOI staat voor Sociale Innovatie en Samenwerking (Jointly Organisations Innovate).

Mark Verheijen, nieuwe voorzitter van ELC Limburg, sprak  in zijn openingsrede over een goede afstemming tussen overheid en het bedrijfsleven om de mobiliteit in Limburg te waarborgen. ELC Limburg is de ‘linking pin’ en verbindende factor in Logistiek Limburg.

Voor meer informatie en vragen stuur een mail naar Michiel Kuijer, mkuijer@elc-limburg.nl.

Ga voor sfeerimpressie naar het fotoalbum.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.