‘Cybercriminaliteit stijgt naar 1 op de management agenda’

‘Cybercriminaliteit stijgt naar 1 op de management agenda’

Op woensdag 28 juni organiseerde ELC Limburg in samenwerking met ABN Amro, Aon en Wolfs Advocaten een Seminar Cybercriminaliteit in de logistiek. Het Seminar was bedoeld voor leden van ELC Limburg en genodigden van ABN Amro, Aon en Wolfs Advocaten.

Met een 50-tal deelnemers werd er uitgebreid ingegaan op de risico’s die de digitale wereld met zich meebrengt en hoe daar mee om te gaan.

Actualiteit op het scherpst van de snede. De ransomware aanval op APM terminals van 27 juni in Rotterdam heeft gigantische schade veroorzaakt. Niet alleen financiële schade maar ook hun reputatie heeft klappen opgelopen. Hoeveel schade het is en het zal worden weet niemand.

Online veiligheid is niet meer slechts een zorg van de IT-afdeling. Onderzoek van Aon toont aan dat het management binnen organisaties momenteel de grootste prioriteit stelt aan het vermijden van risico’s van merk/reputatie schade. Echter over 3 jaar zal ‘cybercrime risk’ op nummer 1 komen te staan. Dit feit werd nu al bevestigd omdat het Seminar vooral bestond uit managers en CEO’s.

Trends en ontwikkelingen van ‘de nieuw wereld’ stond als eerste agendapunt op het programma. Naast de digitale omslag gaat samenwerking een grote rol spelen. Het delen van informatie en data brengt natuurlijk risico’s met zich mee en maakt de logistieke wereld voor cybercriminelen een aantrekkelijk doelwit. Een ronde tafeldiscussie van ABN Amro uit februari concludeerde dat logistiek dienstverleners onvoldoende weten hoe ze dienen te reageren om de schade te beperken en de dienstverlening voort te kunnen zetten.

In het Seminar werd de discussie gevoerd in welke mate bedrijven wel eens geconfronteerd werden met cyberaanvallen en hoe ze hier mee zijn omgegaan. Aon presenteerde aansluitend resultaten van hun onderzoeken en ervaringen. Hierna droeg Wolfs Advocaten juridische processen aan over criminaliteit en schade in de logistiek. Aon eindigde met 4 gouden regels voor omgaan met risico’s die gepaard gaan met digitalisering.

Aanwezigen Seminar Cybercriminaliteit in de logistiek

De conclusie luidde dat er werk aan de winkel is voor de deelnemers. Er is bewustwording ontstaan over de risico’s en de te nemen acties. Buiten de nadelige effecten zijn er ook tal van voordelen. Denk aan het belang van veilig data delen en onderscheidend vermogen naar klanten toe. Indien u aan kan tonen dat u heeft geïnvesteerd in veilige systemen en netwerken zal dat de verkoop kunnen bevorderen.

Een vervolg zal worden gegeven aan het creëren van bewustwording en het adviseren van ondernemingen over cybercriminaliteit. Een tweede besloten seminar zal komend najaar georganiseerd worden.

Wilt u meer informatie over deze sessie en bent u geinteresseerd om deel te nemen aan vervolgsessies neem dan contact op met Pascal Swinkels, Business Developer, ELC Limburg, pswinkels@elc-limburg.nl, +31653609456.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.