Dynamiek en openheid ronde tafel Cyberweerbaarheid Logistiek

Dynamiek en openheid ronde tafel Cyberweerbaarheid Logistiek

Deelnemers Ronde Tafel Cyberweerbaarheid

Het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid (ECCW) en ELC Limburg hebben woensdag 8 mei jl. een ronde tafel georganiseerd over het thema Cyberweerbaarheid binnen de Logistiek. Aan de hand van een aantal stellingen ontspon zich een intensieve discussie over de uitdagingen van de logistieke sector aangaande de thematiek van cybersecurity en cyberweerbaarheid. Zaken als bewustwording, databeveiliging, gebruik van legacy-systemen, risicoafwegingen en kennis kwamen uitgebreid aan bod.

Uitdagingen in cyberweerbaarheid

Doel van deze bijeenkomst was om een beeld te krijgen van de cybersecurity vragen die op dit moment in de sector spelen én om na te gaan op welke wijze de logistieke sector hierbij ondersteund kan worden door bijvoorbeeld ELC Limburg en ECCW. ELC Limburg is projectpartner van het ECCW. De doelstelling is de cyberweerbaarheid van o.a. de logistieke sector te vergroten.

Het werd duidelijk dat het delen van kennis een belangrijk aspect van cyberweerbaarheid is. Daarnaast is er behoefte is aan praktische tips- en tricks. Conclusie was ook dat de logistiek sector qua cybersecurity vragen niet fundamenteel verschilt van andere MKB-bedrijven hoewel er andere risico’s aan de orde zijn. In het vervolg op deze bijeenkomst wordt dat uitgewerkt. Een en ander zal binnen de ELC Limburg werkgroep Cyberweerbaarheid opgepakt worden en er zal een tweede ronde tafel georganiseerd worden begin september.

 

Diverse invalshoeken

Naast logistiek dienstverleners en transporteurs (Cremers Coolcare, Janssen Distribution Services en KLG Europe) waren aanwezig: een leverancier van automatiseringsoplossingen voor transport en logistiek (TANS) tevens voorzitter Dalti (vereniging ICT leveranciers Transport en Logistiek), een ketenregisseur (Caroz) alsook een bank (ABN-AMRO), een makelaar in verzekeringen (AON) en een advocatenkantoor gespecialiseerd in logistiek (Wolfs Advocaten).

Logo’s deelnemers Ronde Tafel

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.