E-Fulfilment Hub lanceert e-fulfilment maturity model

E-Fulfilment Hub lanceert e-fulfilment maturity model

Het samenwerkingsverband waar Fontys Venlo/KennisDC Logistiek deel van uitmaakt genaamd e-Fulfilment Hub introduceert een ‘maturity model’ voor de e-fulfilmentsector. Dit wetenschappelijke model meet bij organisaties de volwassenheid van hun e-fulfilmentcompetentie en geeft hen praktische inzichten over hoe zij zich kunnen ontwikkelen naar een meer volwassen niveau.

Het maturity model is ontwikkeld door e-Fulfilment Hub (het collectief van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen uit de Keyport-regio) in samenwerking met Fontys en KennisDC Logistiek. Het model is gevalideerd door diverse sectorexperts en is bedoeld voor zowel webshops als fulfilmentbedrijven.

Het collectief ziet e-fulfilment – ondanks de sterke groei van e-commerce in de afgelopen jaren – nog altijd als een jong vakgebied, waar nog weinig (wetenschappelijke) literatuur over beschikbaar is. “Het ontbreekt vooralsnog aan geaccepteerde theoretische modellen en best practices op basis waarvan bedrijven hun e-fulfilment kunnen organiseren”, stelt het collectief in een persbericht. Met het maturity model e-Fulfilment Hub enerzijds het kennishiaat dichten en de literatuur rondom e-fulfilment verdiepen en anderzijds bedrijven ondersteunen in hun ontwikkeling. De kern van het model luidt: hoe volwassen is jouw e-fulfilmentproces en hoe zet je de stap naar een meer volwassen proces?”

Werking maturity model

Het model geeft door middel van een compacte vragenlijst aan in welke fase van het maturity model een bedrijf zich bevindt. Het maturity model bestaat uit vier opeenvolgende niveaus, die samen het e-fulfilmentproces beschrijven. Binnen dit proces kunnen organisaties een ontwikkeling doormaken van een ‘rookie’ (laag) niveau naar een ‘all-star’ (hoog) niveau, waarbij elk niveau de mate van volwassenheid van de e-fulfilmentcompetentie beschrijft. Op basis daarvan geeft het model hen praktische inzichten en verbeterpunten die moeten worden doorgevoerd om de e-fulfilment competentie naar een meer volwassen niveau te ontwikkelen.

Doe de test hier. Het zal slechts enkele minuten van uw tijd in beslag nemen.

Bron: www.logistiekprofs.nl

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.