Een bezoek aan een trots familiebedrijf

Een bezoek aan een trots familiebedrijf

KLG Europe heeft speciaal voor leden van ELC Limburg en Export Sociëteit Limburg de deuren geopend.

Op maandag 9 oktober was het eerste ELC Limburg bedrijfsbezoek. Er bleek veel animo voor dit bezoek te zijn en de 25 plaatsen waren binnen ‘no time’ vergeven.

Na een welkomstwoord van Peter Driessen van ELC Limburg en Erik Loijen van KLG Europe luisterden de deelnemers aandachtig naar de presentatie over de historie, huidige activiteiten en de toekomstvisie van KLG Europe. KLG benadrukte dat haar kracht ligt in de binding met personeel en veel waarde hecht aan het binden, boeien en behouden van hun medewerkers. Onder andere door deze kracht bestaat KLG nu bijna 100 jaar. Na de presentatie werd er een rondleiding verzorgd door de warehouse operaties. Met een borrel werd de dag afgesloten. We willen alle aanwezigen van harte bedanken voor hun deelname.

Er is tevens aangekondigd dat het volgende bedrijfsbezoek bij Koopman Automotive Solutions in Born begin 2018 zal plaatsvinden. Dit bezoek is wederom besloten voor leden.

Voor vragen over bedrijfsbezoek KLG Europe, bedrijfsbezoek Koopman of indien u zelf uw bedrijf beschikbaar wilt stellen kunt u een mail sturen naar info@elc-limburg.nl.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.