Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) geeft sturing aan de dagelijkse activiteiten. Het volgt de logistieke ontwikkelingen op de voet en onderneemt waar nodig actie. Daarnaast beslist het DB of activiteiten van ELC Limburg / projecten van anderen de logistiek in Limburg daadwerkelijk kunnen ondersteunen én op welke manier.

Het DB wordt gevormd door

Dhr. Mark Verheijen

(Extern) Voorzitter

Mark Verheijen is sinds december 2018 voorzitter van ELC Limburg. De in Baarlo geboren politicus was o.a.  Tweede Kamerlid voor de VVD, Gedeputeerde Economische Zaken, Financiën, Daarnaast was hij ook locoburgemeester en wethouder Economische Zaken en Financiën bij de Gemeente Venlo. 

Mark Verheijen heeft vanuit zijn verschillende rollen in het verleden veel ervaring met de logistieke wereld en een breed netwerk binnen en buiten de provincie. Verheijen wil de samenwerking binnen Limburg verder intensiveren en samen met het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen werken aan een herkenbare agenda richting toekomst. 

Dhr. Han Neutgens, Welsi B.V.

Penningmeester

Han Neutgens is sinds december 2019 penningmeester bij ELC Limburg. Han heeft voor ING Bank gewerkt, begonnen als Senior medewerker Risk Management en daarna als Head Payment/Cash Management. Sinds 2006 is Han Neutgens Financial Director bij Welsi B.V. 

Dhr. Bram ten Kate

Bestuurslid

Na zijn studie Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente heeft Bram zes jaar gewerkt als Business Consultant bij Andersen Consulting in Chicago en in Nederland. Sinds 2001 is Bram werkzaam bij de Hanzehogeschool; eerst als opleidingsmanager bij Small Business & Retail Management en bij Food & Business, daarna als teammanager International Business school. Vanaf 2010 is Bram Dean van de International Business school bij de Hanzehogeschool. Vanuit deze rol heeft hij een groot nationaal en internationaal netwerk opgebouwd.

Bram ten Kate is ook lid van de stuurgroep Centrum voor Ondernemerschap, verbindend Dean van Groningen Confucius Instituut met als specifieke focus het ontwikkelen van handelsrelaties met China en voorzitter van de stuurgroep onderwijs van de Energy Academy Europe. Sinds januari 2020 is Bram Bestuurslid van ELC Limburg.

Comments are closed.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.