Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) geeft sturing aan de dagelijkse activiteiten. Het volgt de logistieke ontwikkelingen op de voet en onderneemt waar nodig actie. Daarnaast beslist het DB of activiteiten van ELC Limburg / projecten van anderen de logistiek in Limburg daadwerkelijk kunnen ondersteunen én op welke manier.

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door

Dhr. Mark Verheijen

(Extern) Voorzitter

Mark Verheijen is sinds december 2018 voorzitter van ELC Limburg. De in Baarlo geboren politicus was o.a.  Tweede Kamerlid voor de VVD, Gedeputeerde Economische Zaken, Financiën, Daarnaast was hij ook locoburgemeester en wethouder Economische Zaken en Financiën bij de Gemeente Venlo. 

Mark Verheijen heeft vanuit zijn verschillende rollen in het verleden veel ervaring met de logistieke wereld en een breed netwerk binnen en buiten de provincie. Verheijen wil de samenwerking binnen Limburg verder intensiveren en samen met het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen werken aan een herkenbare agenda richting toekomst. 

Dhr. Han Neutgens, Welsi B.V.

Penningmeester

Han Neutgens is sinds december 2019 penningmeester bij ELC Limburg. Han heeft voor ING Bank gewerkt, begonnen als Senior medewerker Risk Management en daarna als Head Payment/Cash Management. Sinds 2006 is Han Neutgens Financial Director bij Welsi B.V. 

 

Dhr. Henning Janßen

Bestuurslid, Fontys Venlo

Henning Janßen is per 1 maart 2021 benoemd tot directeur van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (FHTenL). Sinds oktober 2007 is hij verbonden aan deze organisatie: de eerste jaren als docent bij Fontys International Business School (FIBS), en vanaf 2012 binnen hetzelfde instituut als opleidingsmanager Food en Flower Management, opleidingsmanager International Fresh Business Management en als onderwijsmanager Marketing Management. Sinds 2012 maakt hij ook deel uit van het Managementteam van FIBS. Henning Janßen is getrouwd en woont in Goch (Duitsland).  

‘FHTenL is een “regionale katalysator” die in samenwerking met de regio en ondernemers de talenten van jonge mensen ontdekt, ontwikkelt en versterkt.’

Comments are closed.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.