Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) geeft sturing aan de dagelijkse activiteiten. Het volgt de logistieke ontwikkelingen op de voet en onderneemt waar nodig actie. Daarnaast beslist het DB of activiteiten van ELC Limburg / projecten van anderen de logistiek in Limburg daadwerkelijk kunnen ondersteunen én op welke manier.

Dagelijks Bestuur ELC

Het DB wordt gevormd door

Dhr. Jan Tindermans

(Extern) Voorzitter

De in Weert geboren Limburger volgde op 1 september 2009 Nico Douben op als voorzitter van ELC Limburg. Van 2002 tot 2005 was de oud-gedeputeerde van de Provincie Limburg algemeen directeur van Maastricht Aachen Airport. Daarna werd hij Chairman of the Board van de NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht. Daarnaast bekleedt hij verschillende nevenfuncties. Zo is hij Lid van het College van Lucht- en Ruimtevaart Nederland, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens en voorzitter van Nationaal Park De Groote Peel.

Peter Driessen ELC

Dhr. Peter Driessen, IF Consultancy

Vice-Voorzitter/Penningmeester

Geboren in Stein en vanaf zijn 12de opgegroeid in Kessel. Na de militaire diensttijd bij diverse logistieke ondernemingen in Venlo gewerkt van traffic manager tot bedrijfsleider. In die tijd altijd betrokken geweest bij de opkomende automatisering en in 1991 de overstap gemaakt naar de automatisering van logistieke bedrijven. Rol was het analyseren van bedrijven en dit te vertalen naar systemen. Vanaf 1996 hoofdzakelijk interim management aanvankelijk in loondienst en sinds 1998 als zelfstandige. Als grootste uitdaging zie ik mensen te leren denken in veranderingen waarbij verandering geen doel maar een middel is.

Dhr. Hans Aarts, Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek

Bestuurslid

Hans Aarts, geboren in Tegelen en afgestudeerd aan de TU Eindhoven is directeur van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (Vervoersacademie) en al enkele jaren actief bij het ELC Limburg. Eerst als lid van het Algemeen Bestuur en vanaf 2013 zetelt hij in het Dagelijks Bestuur. Verder bekleedt Hans verschillende nevenfuncties. Hij is algemeen bestuurslid van Keyport 2020, voorzitter innovatiekring Venlo, voorzitter Landelijk Platform Logistiek (overlegorgaan van logistieke HBO-opleidingen) en secretaris van het Sector Servicepunt Logistiek Limburg.

Comments are closed.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.