European Logistics Center Limburg Ledenvergadering juni 2018

European Logistics Center Limburg Ledenvergadering juni 2018

Op woensdag 13 juni organiseerde ELC Limburg de eerste ledenvergadering van 2018 in Oolderhof Hotel Roermond. Zoals traditie ving de ontmoeting aan met een stukje Limburgse vlaai. Na een openingswoord door Voorzitter Jan Tindemans en een toelichting van de financiën door Peter Driessen (Penningmeester) werden de activiteiten van de vereniging belicht door Pascal Swinkels (Secretaris).

Actief aan de slag met en voor de leden

Uit onderzoek binnen de vereniging blijkt dat ELC Limburgleden geïnformeerd willen worden, kunnen netwerken, een belangenbehartiger hebben/zijn en een promotieplatform kunnen gebruiken. Daarnaast zijn leden ook bereid om actief te participeren in verenigingsactiviteiten, zoals het mee organiseren van events en deelnemen aan stuurgroepen.

De aangegeven thema’s waarop activiteiten geënt worden zijn arbeidsmarkt, infrastructuur, duurzame innovatie en strategie, imago- en promotie sector en ketenregie.

Thema Arbeidsmarkt

Vanuit het thema arbeidsmarkt zijn al meerdere werkgroepen gevormd, die aan de slag gaan om de arbeidsmarktproblematiek aan te pakken. Één van de werkgroepen houdt zich bezig met de promotie van de sector. Zo zal een groep ambassadeurs de provincie intrekken om o.a. jeugd enthousiast te maken over logistiek.

ELC Limburg ondersteunt ook verscheidene andere projecten gerelateerd aan de arbeidsmarkt. Zo ook het project van KennisDC Logistiek genaamd ‘Social Innovator Logistics Limburg’. In dit project gaan 10 bedrijven in Limburg actief aan de slag om sociaal te innoveren. In de eerste maanden van het project hebben bedrijven geleerd op welke aspecten ze in hun organisatie kunnen innoveren. Momenteel wordt gewerkt aan actieplannen om verbeteringen te realiseren. Tijdens de Logistieke Dag Limburg 2018 op woensdag 12 december, zullen certificaten uitgereikt worden aan de deelnemers.

Overige thema’s en netwerkborrel

Tot slot werden Artificial Intelligence kansen voor de logistiek besproken door Roy Lenders, Lectoraat Fontys Venlo. Onderdelen van ‘Artificial Intelligence’ zijn geavanceerde zelflerende systemen die steeds beter de juiste uitkomst bieden van de ingegeven data.

De dag werd zoals iedere bijeenkomst afgesloten met een netwerkborrel, waarbij nog nagepraat werd.

Namens ELC Limburg willen we iedereen bedanken voor hun komst en actieve bijdrage. Samen gaan we werken aan een sterker Logistiek Limburg.

Wilt u meer informatie over- of een actieve bijdrage leveren aan onze vereniging neem dan contact op met Pascal Swinkels (Secretaris ELC Limburg) via pswinkels@elc-limburg.nl.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.