Debat: ‘Zijn buisleidingen een volwaardig alternatief voor het transport van pakketten en palletten?’

Datum/Tijd
Datum - 07 feb
15:00 - 19:30


Debat: ‘Zijn buisleidingen een volwaardig alternatief voor het transport van pakketten en palletten?’

  • Datum en tijd: 07-02-2019 van 15:00 uur tot 19:30 uur
  • Locatie: Thor Central in Genk
  • Organisator: Logistiek Platform Limburg, powered by POM Limburg
  • Contactpersoon: Kristel Cielen. Kristel.Cielen@pomlimburg.be

Het Logistiek Platform Limburg en Future Proof Transport Initiatives debatteren op 7 februari 2019 graag samen met u over de toekomst van het transportsysteem.

Logistieke spelers maken vandaag gebruik van een 5-tal vervoersmodaliteiten, namelijk vervoer via weg, spoor, water, lucht en pijp- of buisleidingen. De eerste vier genoemde modaliteiten worden volop benut, met capaciteitsuitdagingen tot gevolg. Pijp- of buisleidingen worden veel minder benut, … en dat is opmerkelijk gegeven de goede prestaties op vlak van betrouwbaarheid, veiligheid en milieu.

Is de tijd rijp om nieuwe samenwerkingsvormen, beheers-, verdien-, en investeringsmodellen uit te werken voor pijp- of buisleidingen? En dit voor de verschillende schakels van de logistieke keten, van haven tot stad. Dit kan voor logistiek uitvoering geven aan de Global Goals for Sustainable Development opgesteld door de Verenigde Naties in 2015.

Wat kunnen we leren van de Zwitserse case ‘Cargo Sous Terrain’?
In Zwitserland zijn er reeds met succes stappen gezet met ‘Cargo Sous Terrein’. Het lokaal Zwitsers projectmanagement komt exclusief voor dit debat hun best practice voorstellen.

Doelgroep?
Omwille van het maatschappelijk belang van dit onderwerp gaan we het debat aan met het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en de burgers.

Programma

15u00 Ontvangst
15u30 Welkom
15u45 De ‘sense-of-urgency’ – Sustainable Development Goals
16u10 Zwitserse case Cargo Sous Terrain – getuigenis door Zwitsers projectmanagement en debat
17u00 Pauze
17u15 Panel maritiem: ‘Hoe bereidt de regio Limburg zich als Extended Gateway van de havens voor op de toekomst en wat is de plaats van buisleidingenvervoer hierin?’
17u45 Panel last mile: ‘Hoe bereiden de stedelijke stakeholders de toekomst voor en wat is de plaats van buisleidingenvervoer hierin?’
18u15 Lessons Learned –Welke lessen trekken we uit de case Cargo Sous Terrain en hoe gaan we hier mee verder?
18u40 Slotwoord
18u50 Netwerkmoment met een hapje en drankje

Inschrijven

Inschrijven gaat via volgende link.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.