Geen afval en uitstoot in 2050? Vereisten en rapportages gaan enorme impact hebben op ketens en logistiek

Geen afval en uitstoot in 2050? Vereisten en rapportages gaan enorme impact hebben op ketens en logistiek

Harde doelen en eisen worden binnen logistiek en supply chains gesteld als het gaat om het rapporteren over gebruik van grondstoffen en reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Waar nu nauwelijks zicht is op de uitstootcijfers van de eigen bedrijfsactiviteiten moeten we streven naar het inzichtelijk maken hiervan. Daar komt voor meerdere bedrijven nog bij dat ze dienen te rapporteren over emissiecijfers van hun leveranciers en ketenpartners. Veel organisaties hebben al te maken met de vraag van klanten en overheden over emissiecijfers en duurzaamheid van de producten.

Dit waren enkele conclusies van de kennisbijeenkomst georganiseerd door ELC Limburg in samenwerking met Moonen Packaging, Fieldlabs Noord-Limburg en Fontys CoE Supply Chains For Society. De Innovatie & Duurzaamheid Commissie van ELC Limburg organiseerde deze middag voor haar leden en geïnteresseerden.

Woord van Welkom door Victor Verboeket

 

Dat dit thema de aanwezigen deelnemers al bezighoudt is te merken aan de eerste reacties, kritische vragen en de onderstaande vraag aan het einde van de bijeenkomst.

Mentimeter vraag aan het einde van de bijeenkomst

Een positief beeld maar meerdere onderzoeken laten zien dat veel organisaties nog niet klaar zijn voor de geschetste ontwikkelingen die op ons af gaan komen.

Logistiek laat de circulaire economie draaien

Na een woord van welkom door Victor Verboeket, voorzitter van de Innovatie & Duurzaamheid Commissie van ELC Limburg en Lector van Fontys CoE Supply Chains For Society presenteerde Elmar Otten van evofenedex de relevantie van logistiek voor een circulaire economie. Onder andere komt het Nationaal Programma Circulaire Economie aan bod dat in 2023 gestart is en als tussentijds doel heeft om 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineralen metalen en fossiel) te realiseren. Concrete tips en acties voor bedrijven passeerden de revue zoals het vormen van strategische partnerschappen, voorraden strategisch aanleggen en het stimuleren van circulair ondernemen.

Elmar Otten, evofenedex

De mooie logistieke setting van Moonen Packaging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Future of Footprinting

Van fysieke producten naar iets minder tastbaars, uitstoot van broeikasgassen. Leon Simons van Topsector Logistiek legde uit wat Carbon Footprinting inhoudt en het benadrukte dat organisaties geïnformeerd moeten worden en het tijd is om concrete acties te formuleren. Veel organisaties die hij spreekt geven aan dat de kosten de reden zijn om duurzaamheid en emissie reductie niet in hun takenlijst op te nemen. Meerdere onderzoeken en zijn ervaringen tonen aan dat duurzaam ondernemen wel degelijk gerelateerd zijn aan kosten en dat inzicht hebben in emissies juist kostenvoordelig kan werken. Wat komt er op ons af? Tal van maatregelen op uitstootrechten, belastingen, rapportages en de nieuwe ISO norm 14083.

Leon Simons, Topsector Logistiek

Moonen Packaging, “Hier zit duurzaamheid diepgeworteld.”

Op de mooie gastlocatie van Moonen Packaging in Weert sprak Janne Jehae, Product Innovation Manager van het verpakkingsbedrijf de deelnemers toe. Duurzaamheid zit diepgeworteld in hun historie. Niet alleen de betrokkenheid van medewerkers op dit thema maar ook naar hun leveranciers, klanten en de hele maatschappij staat hoog in het vaandel. Van duurzame verpakkingen tot en met de distributie en betrokkenheid en acties van medewerkers op dit thema, dit past bij het bedrijf. Zo heeft Moonen Packaging als doel om in 2026 CO2 neutraal te acteren in de keten. Een heldere bedrijfsstrategie met concrete stappen is één van de tips aan de aanwezigen. Uitdagingen ziet Janne in het verkrijgen van gedetailleerde productgegevens binnen de keten en dus moet er nog actiever samengewerkt worden tussen partners en klanten.

Janne Jehae. Moonen Packaging

Concrete stappen met kennisinstellingen, van Footprinting naar Footsteps

Fred Nooijen, Onderzoeker en Projectleider van het Carbon-Les project van Fontys CoE Supply Chains for Society kon vanuit de voorgaande presentaties een mooie link maken naar ondersteuning die Fontys samen met andere kennisinstellingen aan kan bieden om met bedrijven actief het thema verder op te pakken en stappen te gaan zetten. Zo is het idee om Learning Communities te vormen en studenteprojecten te definiëren waarin Roadmaps worden ontwikkeld voor bedrijven om aan hun Carbon Footprinting te werken. Er werd vanuit de zaal positief gereageerd om hier in te participeren.

Fred Nooijen, Fonty CoE Supply Chains For Society

We mogen terugkijken op een hele informatieve, dynamische en productie dag wat zeker nog een vervolg gaat krijgen. We danken bij deze alle deelnemers voor hun bijdrage en in het bijzonder gastlocatie Moonen Packaging en sprekers Elmar Otten, Leon Simons en Janne Jehae.

Wil je meer weten over de bijeenkomst en heb je spijt dat je er niet bij kon zijn? Stuur een mail naar info@elc-limburg.nl en wij zullen contact met jou opnemen.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.