Greening Corridors, de weg naar duurzaam goederentransport

Greening Corridors, de weg naar duurzaam goederentransport

De onderzoeksgroep Greening Corridors is gehonoreerd als SPRONG-groep. Met SPRONG stimuleert Regieorgaan SIA de samenwerking tussen onderzoekers van verschillende hogescholen en Kennisinstituut Instituut Fysieke Veiligheid. Goederenvervoercorridors zijn belangrijk voor de Nederlandse economie omdat ze bijdragen aan het BNP en het Nederlandse bedrijfsleven op een efficiënte en betrouwbare manier met zijn klanten en leveranciers in binnen- en buitenland verbindt. Tegelijkertijd vormt verduurzaming van de corridors een steeds grotere uitdaging. Vijf hogescholen en Kennisinstituut Instituut Fysieke Veiligheid, die samenwerken in het Centre of Expertise KennisDC Logistiek, gaan de komende vier jaar in de onderzoeksgroep Greening Corridors de internationale transportstromen verduurzamen. ELC Limburg zal tevens in dit project deelnemen.

Greening Corridors gehonoreerd als SPRONGgroep

SPRONG-groep Greening Corridors krijgt € 1 miljoen voor de eerste vier jaar van het SPRONG-traject. Als uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de groep goed op weg is een krachtige onderzoeksgroep te worden, volgt nog eens € 1 miljoen voor weer vier jaar. Met SPRONG doet Regieorgaan SIA een grote investering in de onderzoeksinfrastructuur van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

Greening Corridors

Afbeelding1De onderzoekgsgroep Greening Corridors onderzoekt de ontwikkeling en het functioneren van duurzame logistieke corridors. Drie thema’s staan daarin centraal: beter benutten van capaciteit van infrastructuur en vervoermiddelen, schone, veilige en autonome modaliteiten en digitalisering van de keten.

Door economische groei zal de behoefte aan logistiek toenemen en zo ook de externe effecten op de maatschappij zoals CO2- en NOx- emissies, impact op de natuur (biodiversiteit/habitat), geluid, veiligheid en ruimtegebruik.

 

 

 

 

 

Partners in dit project

Greening Corridors bestaat uit onderzoekers van Hogeschool Rotterdam, HZ University of Applied Sciences, HAN University of Applied Sciences, Hogeschool van Amsterdam, Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek en Instituut Fysieke Veiligheid. Daarnaast wordt samengewerkt met tientallen partners uit onderwijs, onderzoek, overheid en werkveld. Door deze samenwerking kunnen vraagstukken niet alleen op knooppuntniveau, maar ook op corridor- en netwerkniveau worden opgepakt. Binnen deze samenwerking intensiveren we de versterking van onder andere de methodologie van praktijkgericht onderzoek in de logistiek en de doorontwikkeling van living labs en learning communities naar duurzame samenwerkingsverbanden waarin docent-onderzoekers, studenten en medewerkers van bedrijven gezamenlijk onderzoeken, innoveren, implementeren en leren.

De kennisinstellingen zijn nauw verbonden met belangrijke logistieke knooppunten, triple helix organisaties en universiteiten uit de eigen regio’s en het onderwijs en weten daarmee de onderzoeksresultaten in de praktijk brengen.

Greenn

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.