Kennisbox TC&BM op KennisDC website gelanceerd

Kennisbox TC&BM op KennisDC website gelanceerd

Bijblijven op het gebied van trade compliance en border management wordt nu nog makkelijker. Op 30 november is tijdens het tweejaarlijkse evenement Logistica in de Jaarbeurs Utrecht de Kennisbox TC&BM de lucht in gegaan. Handig voor MKB-bedrijven in de internationale handel en distributie die de laatste trends en ontwikkelingen op hun vakgebied willen volgen en hun werkprocessen willen verbeteren.

Nederland is vanouds gidsland op het vlak van trade compliance en border management. En als het aan het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) ligt, blijft dat zo. Het ODB nam het initiatief tot de vorming van een Expertisecentrum TC&BM. Douane, TNO, TU Delft, Fontys, TLN/FENEX en evofenedex werkten maandenlang samen aan de realisatie van dit concept – met financiële steun van de Topsector Logistiek.

Het leidde tot een apart onderdeel op de portal van KennisDC Logistiek*. Deze zogenoemde kennisbox is nu gereed, en herbergt enkele tientallen publicaties over onder meer grote Europese researchprojecten waarbij Douane, bedrijfsleven en Nederlandse wetenschappelijke instituten betrokken zijn. Het is de bedoeling dat de inhoud de komende jaren steeds verder wordt uitgebreid met een gestage stroom aan onderzoeksrapporten. Omdat de Kennisbox TC&BM ook wordt gevoed door bedrijven, ontwikkelt deze zich tot een levendige community – voor iedereen die actief is in grensoverschrijdende supply chains. Zo’n omgeving moet MKB-ondernemers inspireren tot innovatie en voortdurende verbetering en zo bijdragen aan Nederlands vooraanstaande positie in de wereldwijde logistiek.

* KennisDC Logistiek wordt gedragen door bedrijfsleven en onderwijsinstellingen en heeft tot doel logistieke kennis te ontsluiten voor het MKB.

Voor foto’s van de lancering ga naar: http://www.kennisdclogistiek.nl/nieuws/kennisbox-tcenbm-gelanceerd

Voor de Kennisbox ga naar: http://www.kennisdclogistiek.nl/kennisboxen/trade-compliance-en-border-management

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.