Logistiek Limburg en de Impact van de Coronacrisis

Logistiek Limburg en de Impact van de Coronacrisis

Eerste inventarisatie knelpunten en mogelijke support

In drie weken tijd staat de (logistieke) wereld op zijn kop door de Coronacrisis. Het treft iedereen persoonlijk maar ook zijn organisatie of bedrijf. We zijn erg trots op alle dienstverleners die zich zo hard inzetten en er voor zorgen dat aan de vraag van de cliënten en consumenten voldaan kan worden. Maar we zien ook delen van de sector die het heel moeilijk hebben.

Vier partners zijn door Provincie Limburg benaderd om te inventariseren hoe de crisis de logistiek nu raakt en in de toekomst gaat raken en waar mogelijke maatregelen kunnen worden genomen. We proberen een eerste inventarisatie te maken van de impact op de economie op de korte- en mogelijk op de langere termijn en mogelijke oplossingen. Wij vernemen graag wat er bij u in de organisatie speelt.

Wij vragen u daarom een korte vragenlijst in te vullen. Het kost slechts vijf minuten van uw tijd. 

Wij zijn u zeer dankbaar als u ons wilt informeren. Deze informatie delen we (met respect voor de privacy van u als werkgever en werknemer) met beleidsmakers en bestuurders opdat goed onderbouwd beleid kan worden gemaakt en snelle maatregelen genomen kunnen worden. De resultaten van het onderzoek worden op termijn via de partners gedeeld.

Ga naar vragenlijst.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.