Logistieke sector mist aandacht voor vervoer over spoor en water

Logistieke sector mist aandacht voor vervoer over spoor en water

ELC Limburg maakt analyse verkiezingsprogramma’s Provinciale Staten: “Logistiek verdient meer aandacht”

Venlo, 6 maart 2019.

Er is bij de politieke partijen die deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen te weinig aandacht voor goederenvervoer over water en spoor en voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Daarnaast maken lang niet alle partijen duidelijk wat ze in de komende jaren willen doen met de motorrijtuigenbelasting. Dat blijkt uit een analyse van ELC Limburg van de verschillende verkiezingsprogramma’s.

 

Op 20 maart aanstaande vinden er Provinciale Statenverkiezingen plaats. In aanloop daarnaartoe heeft European Logistics Center (ELC) Limburg, dé belangenorganisatie van transport en logistiek Limburg, alle beschikbare programma’s van deelnemende politieke partijen vergeleken op voor de logistieke sector relevante onderdelen.

ELC Limburg-voorzitter Mark Verheijen: “Het is goed te constateren dat alle partijen aandacht besteden aan de logistieke sector. Zeker op terreinen als ‘innovatie’ en arbeidsmarkt’ maken de partijen duidelijk wat hun inzet is. Toch missen we bij verschillende partijen nog de erkenning van de logistiek als topsector binnen de Limburgse economie. Op het gebied van bedrijventerreinen en vooral vervoer per water en spoor is die aandacht duidelijk minder aanwezig. Daarnaast geven diverse partijen aan niet meer te willen inzetten op uitbreiding en verbetering van de weginfrastructuur zoals de verbreding A2, A67 en aanpak van diverse knelpunten op A73 en A76. Dat zou zeer slecht zijn voor de economische ontwikkeling van Limburg.”

De logistieke ondernemers vinden het daarnaast jammer dat niet alle partijen duidelijk maken wat ze van plan zijn met de motorrijtuigenbelasting. Blij is ELC Limburg met de aandacht voor innovatie. “De ingezette verbreding van de op agrifood gerichte Brightlands Campus Greenport Venlo naar logistiek is een enorme kans. De sector is sterk in beweging en het is essentieel dat we in Limburg blijven werken aan de vernieuwingen van morgen. De Tesla’s en AirBnB’s van de logistieke sector moeten hier ontstaan”, aldus Verheijen.

De provincie Limburg kent meer dan 2.000 bedrijven, circa 1 op de 8 mensen werkt in de logistieke sector of is daar direct aan gerelateerd en 13% van het alles wat we met elkaar verdienen hangt samen met transport en logistiek. Limburg kent in totaal circa 100 Europese Distributie Centra (EDC’s) van grote internationale spelers. De sector is afhankelijk van randvoorwaarden als goede infrastructuur, uitstekende havens en (rail-)terminals, voldoende ruimte en gekwalificeerd personeel. Terreinen waar de provincie als bestuurslaag een belangrijke rol speelt.

De belangenorganisatie geeft aan dat deze analyse nadrukkelijk geen stemadvies is. Verheijen: “Wij willen enkel inzichtelijk maken of er voldoende aandacht is voor de belangen van onze sector. Na de verkiezingen willen we met alle partijen samenwerken en waar nodig op zoek gaan naar raakvlakken”.

Aandacht en inzet van Limburgse politieke partijen voor logistieke thema’s 2019-2023

Thema Algeheel beeld
Logistiek als topsector Bij aantal partijen expliciet genoemd.
Infrastructuur CDA, PVV, VVD en PvdA zetten expliciet in op investeringen in infrastructuur/snelwegen. Andere partijen zetten in op andere oplossingen.
Ruimte voor logistiek / bedrijventerreinen Slechts bij een enkele partij aandacht, serieuze bedreiging voor sector
Steun bij verduurzaming logistieke sector Weinig aandacht
Goederenvervoer per water / havens Weinig tot geen aandacht, gemiste kans voor bijdrage aan aanpak files, verduurzaming en versterking sector.
Goederenvervoer per spoor / terminals Weinig tot geen aandacht, gemiste kans voor bijdrage aan aanpak files, verduurzaming en versterking sector.
Innovatie Bij alle partijen expliciet aandacht voor dit thema
Motorrijtuigenbelasting Slechts enkele partijen geven expliciet duidelijkheid op dit punt.
Smart mobility – beter benutten Slechts bij drie partijen expliciet benoemd als kans
Arbeidsmarkt en onderwijs Bij alle partijen expliciet aandacht voor dit thema
Veiligheid parkeren en bedrijventerreinen Weinig aandacht

 

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.