LogistiekLerenZonderGrenzen

LogistiekLerenZonderGrenzen

Personeel werven en behouden wordt steeds moeilijker. Bovendien zijn de competenties van vandaag helemaal anders dan die van morgen. Onderzoek toont aan dat de vraag naar hogeropgeleiden in de logistiek stijgt. Van data-analisten, IT’ers, logistieke planners tot logistieke managers… Maar hoe maak je je klaar voor de toekomst?

LogistiekLerenZonderGrenzen biedt hierop een antwoord! https://logistieklerenzondergrenzen.eu/

De logistieke sector in beweging

Logistiek is een cruciaal speerpunt voor de Limburgse economie, zowel aan Nederlandse als aan Vlaamse zijde. Door de centrale ligging en multimodale ontsluiting behoort de grensregio tot de top 10 van logistieke hotspots in West-Europa. Deze positie wil Limburg ook in de toekomst blijven behouden, mede door logistieke activiteiten met hoge toegevoegde waarde aan te blijven trekken.

Parallel met de groei van de sector is er ook een snelgroeiende vraag naar hoger gekwalificeerd, breder inzetbaar logistiek personeel op bachelor niveau, zeker nu tal van innovaties hun intrede doen, zoals de digitalisering, automatisering, robotisering en vele anderen.

Aan de aanbodzijde kampt de logistieke sector echter met een grote uitdaging. Het vinden van geschikt, hoogopgeleid personeel blijkt erg moeilijk. Vooral mkb’ers ervaren de schaarste op de arbeidsmarkt als een aanzienlijk knelpunt.

Een grensoverschrijdend opleidingsprogramma

In het Interreg project ‘LogistiekLerenZonderGrenzen’ zullen we een innovatief, grensoverschrijdend opleidingsprogramma ontwikkelen, dat gericht is op het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod aan hoogopgeleide werknemers in de Limburgse grensregio. Het programma richt zich op studenten, werkenden, zij-instromers en docenten middelbaar onderwijs, en omvat zowel onlineonderwijs als praktijkgerichte modules.

Kandidaten kunnen deelnemen aan virtual classrooms, webinars, college tours, student challenges en bedrijfsstages. Het opleidingsprogramma wordt door de PXL Hogeschool (lead partner) en de Fontys Hogeschool ontwikkeld in nauwe samenwerking met POM, VOKA-KvK Limburg, ELC Limburg, KennisDC Logistiek en bedrijven uit de logistieke sector.

De ontwikkelde modules zullen in de loop van het driejarige project duurzaam worden ingebed in de reguliere curricula van de beide hogescholen. Voor meer informatie en mogelijkheden tot deelname, zie https://logistieklerenzondergrenzen.eu/.

Europese steun

Het totale projectbudget van LogistiekLerenZonderGrenzen bedraagt € 1.317.606, waarvan de helft wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Comments are closed.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.