Mark Verheijen nieuwe voorzitter European Logistics Center Limburg (ELC Limburg)

Mark Verheijen nieuwe voorzitter European Logistics Center Limburg (ELC Limburg)

De heer Mark Verheijen zal de komende drie jaar voorzitter zijn van ELC Limburg, dé belangenorganisatie voor transport en logistiek Limburg. Hij zal de huidige voorzitter Jan Tindemans opvolgen die na 8 jaar afscheid neemt. ELC Limburg, met meer dan 100 logistieke organisaties, heeft als doel de Limburgse logistiek te versterken.

De heer Jan Tindemans neemt na 8 jaar afscheid

De huidige voorzitter van ELC Limburg Jan Tindemans, onder meer oud gedeputeerde van Economische Zaken van de Provincie Limburg, heeft aangegeven dat hij na 8 jaar zijn voorzitterschap wil neerleggen. De vereniging is Jan Tindemans zeer dankbaar voor zijn inzet, enthousiasme en toewijding.

Benoeming Mark Verheijen tijdens de algemene ledenvergadering

De heer Mark Verheijen, voormalig gedeputeerde Economische Zaken Provincie Limburg en voormalig wethouder Economische Zaken Gemeente Venlo zal officieel worden benoemd tijdens de algemene (leden)vergadering op 12 december aanstaande als nieuwe voorzitter ELC Limburg voor een periode van 3 jaar. Na de algemene ledenvergadering vindt de Logistieke Dag Limburg plaats, de netwerkbijeenkomst van de Limburgse logistiek waar o.a. de heer Verheijen zal spreken.

Verdere professionalisering van de vereniging

Het Dagelijks Bestuur van ELC Limburg is van mening dat onder leiding van de heer Verheijen de vereniging een verdere professionaliseringsslag en groei kan doormaken. Mark Verheijen heeft vanuit zijn verschillende rollen in het verleden veel ervaring met de logistieke wereld en een breed netwerk binnen en buiten de provincie. Verheijen wil de samenwerking binnen Limburg verder intensiveren en samen met het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen werken aan een herkenbare agenda richting toekomst. Verheijen: “De logistiek is en blijft een van de belangrijkste economische motoren van de Provincie. Om dat naar de toekomst zo te houden moeten we inzetten op de juiste randvoorwaarden. Goede infrastructuur, voorzieningen en voldoende arbeidskrachten zijn daarbij essentieel. Maar ook een agenda waar we als regio inspelen op de trends van de toekomst.”

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.