Negen bedrijven gaan voor titel: ‘Social Innovator Logistics Limburg’

Negen bedrijven gaan voor titel: ‘Social Innovator Logistics Limburg’

Woensdag 7 februari j.l. zijn negen bedrijven begonnen met sociale innovatie binnen het project ‘Social Innovator Logistics Limburg’.

Het project Sociale Innovatie Logistiek Limburg is een initiatief van KennisDC Logistiek, Fontys Venlo, Provincie Limburg, Hogeschool Windesheim en TLN met ondersteuning van TNO, Topsector Logistiek en ELC Limburg. Krachten worden gebundeld om bedrijven een stapje verder te helpen om sociaal te innoveren.

De volgende bedrijven nemen deel aan het project; Broekman Logistics, DSV Solutions, Kempen Transport BV, KLG Europe, Multitax Transport International, Thijs Logistiek BV, Welsi BV, Wessem Port Services Group BV en Wetron Transport & Logistics.

Van zelfassessments naar actieplannen Sociale Innovatie

Het project start met een zelfassessment van de deelnemende bedrijven. De resultaten van de zelfassessments worden door Windesheim geanalyseerd en met de deelnemers individueel besproken. Vervolgens werken de bedrijven een actieplan uit over de actieve inbedding van sociale innovatie binnen hun organisatie. Bij het opstellen van het actieplan worden ze ondersteund door KennisDC Logistiek Limburg, Fontys Venlo, Windesheim en TNO. Naast het individuele traject worden ook strategische sessies met alle deelnemers georganiseerd rondom thema’s zoals Employer Branding.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Fred Nooijen, Projectmanager SILL, KennisDC Logistiek Limburg, f.nooijen@fontys.nl, +31 625478725.

Mocht uw bedrijf interesse hebben in deelname aan dit project dan is er nog ruimte voor één extra deelnemer.

Achtergrondinformatie:

Over dit project kunt u lezen via: http://www.kennisdclogistiek.nl/nieuws/bedrijven-gaan-voor-titel-social-innovator-logistics-limburg

Presentatie Pascal Swinkels, Manager KennisDC Logistiek Limburg, tijdens de kennismakingsbijeenkomst op 7 februari

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.