Nieuwbouw logistieke ruimte verdubbeld in 2016 en blijft toenemen

Nieuwbouw logistieke ruimte verdubbeld in 2016 en blijft toenemen

De bouw van nieuwe logistieke ruimte in Nederland is in 2016 explosief gegroeid. In totaal werd in 2016 circa 1.150.000 m² nieuwe distributieruimte opgeleverd. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2015, toen circa 585.000 m² werd opgeleverd. Ook de hoeveelheid nieuw in aanbouw genomen logistieke ruimte liet in 2016 een stijging zien tot ruim 1,4 miljoen m². In het jaar daarvoor betrof dit circa 1,2 miljoen m². Per 1 januari 2017 was nog ruim 1 miljoen m² in aanbouw. In 2017 zal daardoor naar verwachting dan ook opnieuw meer nieuwbouw worden opgeleverd dan in het jaar daarvoor.

Het gemiddelde wordt sterk opgetrokken door de groei van het aantal zogenoemde XXLdistributiecentra (vanaf 40.000 m²). In 2016 werden er 8 XXL-distributiecentra gerealiseerd en per ultimo 2016 waren er nog eens 7 in aanbouw. Het grootste betrof de Logistic Campus Holtum in Born (gemeente Sittard-Geleen) waar Leeyen Vastgoed circa 146.000 m² realiseert. Daarvan is in 2016 circa 97.200 m² opgeleverd. Deze schaalvergroting zet naar verwachting komende jaren door. Zo maakte onlangs onder meer webwarenhuis VidaXL bekend een XL-distributiecentrum van 100.000 m² te gaan realiseren in Venlo, terwijl Logistic Capital Partners een XXL-distributiecentrum van 115.000 m² heeft gepland in Roosendaal.

Ga naar het volledige rapport: Nieuwsbouw logistiek 2016/2017

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.