Nieuwe bachelor Logistics Management bedient bedrijfsleven én douane

Nieuwe bachelor Logistics Management bedient bedrijfsleven én douane

Veranderende regelgeving, steeds complexere internationale goederenstromen en de gevolgen van politieke ontwikkelingen – zoals BREXIT en handelsbeperkende maatregelen door derde landen – leiden tot een toenemende behoefte aan op hbo-niveau opgeleide professionals op douanegebied. Met een nieuwe deeltijd hbo-bacheloropleiding Logistics Management met specialisatie Customs & Trade Compliance, voorziet Fontys Hogescholen in deze vraag. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers van de Topsector Logistiek en de Nederlandse douane.

Europese douanewetgeving stelt nieuwe eisen aan bedrijven

In steeds complexere internationale supply chains wordt het managen van douaneprocessen steeds belangrijker. Er is hier volop beweging. In 2016 is het nieuwe Douanewetboek van de Unie (Union Customs Code) van kracht geworden. Als gevolg daarvan veranderen onder andere vergunningen en worden nieuwe eisen gesteld aan de professionaliteit en opleiding van douanemanagers in bedrijven. Ook gaat het UCC uit van een verregaande digitalisering van douaneprocessen. Deze moet in komende jaren worden geïmplementeerd en uitgerold. Bedrijven en douane zijn nog volop bezig met herbeoordeling en omzetting van vergunningen van de oude naar de nieuwe situatie.

Externe ontwikkelingen leiden tot een groei in het aantal aangiftes

Daar komen nog andere ontwikkelingen bij: met de Brexit zal een aanzienlijk aantal bedrijven voor het eerst te maken krijgen met douaneformaliteiten; ook de groei in e-commerce is een voorbeeld van een relevante ontwikkeling. Het aantal douaneaangiftes bij de Nederlandse douane zal daarom in de komende jaren aanzienlijk groeien en het aantal douaniers zal moeten toenemen. De Nederlandse douane is inmiddels gestart met werven.

Beschikbaarheid van voldoende douaneprofessionals van economisch belang

Professionaliseringseisen in de wetgeving en de te verwachten groei van het aantal aangiftes leiden daarom tot een toenemende vraag naar goed opgeleide douaneprofessionals, zowel aan de kant van het bedrijfsleven als bij de douane zelf. Deze personen moeten een diepgaande kennis hebben van zowel de logistieke praktijk als van douaneregels en -processen, om goederenstromen en controleprocessen zodanig in te richten dat deze compliant zijn, dat veiligheidsrisico’s worden geminimaliseerd en dat tegelijkertijd logistieke stromen zo min mogelijk worden verstoord. Hierbij is het belangrijk dat Nederland zijn trackrecord op het gebied van trade facilitation kan consolideren of zelfs uitbouwen.

Een opleiding met meerwaarde voor de beroepspraktijk

Daarom heeft Fontys Venlo in 2016 de eerste stappen gezet in de richting van de ontwikkeling van een deeltijd hbo-bacheloropleiding gericht op douane en trade compliance. Het voornemen is dat deze opleiding in september 2018 in pilot van start gaat met een eerste lichting studenten vanuit het bedrijfsleven en vanuit de douane. Door het maken van de mix uit deze beide werelden wordt bewerkstelligd dat personen die de opleiding gevolgd hebben een goed begrip hebben van de randvoorwaarden en werkwijzen die van beide kanten gelden. Dat levert meerwaarde op in de beroepspraktijk.

Leren op de werkplek is het sleutelbegrip

Bij de ontwikkeling van de opleiding is goed gekeken naar de behoeftes van het Nederlandse bedrijfsleven en de douane. Het curriculum is in nauw overleg met koepelorganisaties – zoals evofenedex en FENEX – en met de Nederlandse douane ontwikkeld, die in het Overleg Douane Bedrijfsleven zijn georganiseerd. Projecten in het kader van de studie die in de werkpraktijk worden uitgevoerd vormen een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Op die manier laat Fontys Venlo de student leren en werken combineren en kan ook het bedrijf/de organisatie waar de student werkt al op kortere termijn een rendement uit de opleiding krijgen.

Dat vereist wel dat studenten een voor de studie geschikte werkplek hebben. Deze opleiding is dan ook gericht op mensen die een relevante werkomgeving hebben en die zich (verder) willen ontwikkelen tot een op hbo-bachelor geschoolde professional op het gebied van Customs & Trade Compliance en die een leidinggevende of specialistische functie op dit gebied ambiëren.

Fontys Hogescholen kan helpen douanecompetenties naar een hoger niveau te brengen

De nieuwe bacheloropleiding van Fontys Venlo kan bedrijven die nu al te maken hebben met het DWU helpen om de douanecompetenties en kennis van werknemers naar een hoger niveau te tillen met een opleiding die logistiek en douane integreert en die wordt afgesloten met het behalen van een hbo-bachelor diploma van een geaccrediteerde opleiding. Personen die meer informatie willen hebben over de deeltijdopleiding Logistics Management/Customs & Trade Compliance, of zich daarvoor zouden willen aanmelden kunnen hier terecht.

Voor bedrijven die op dit moment nog weinig of niets te maken hebben met douaneprocessen, maar die inzicht willen krijgen in wat er na de Brexit op hen afkomt is de Fontys Minor Customs Management in International Business (CuMIB) wellicht interessant. Deze Minor biedt in een korter traject, dat normaliter in ongeveer een half jaar doorlopen kan worden, een overzicht van de Europese douanewetgeving en procedures. Klik hier voor meer informatie over deze recent vernieuwde minor.

Bron: Brabant Business Magazine

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.