Ondergronds transport door Limburg in Delta Rhine Corridor

Ondergronds transport door Limburg in Delta Rhine Corridor

De ELC Limburg Commissie Multimodaliteit wil u hierbij informeren over het project Delta Rhine Corridor, dat momenteel in de onderzoeksfase zit. Dit infrastructureel project is van groot belang voor Limburg, zoals ook te lezen valt in onderstaand artikel (bron RVO NL).

Een consortium van internationale private bedrijven heeft het plan een bundel buisleidingen naast elkaar te ontwikkelen voor het ondergrondse transport van stoffen tussen Rotterdam, Geleen en de Duitse grens. Het plan is om de buisleidingen zoveel mogelijk in één keer te ontwikkelen en aan te leggen. Dit beperkt de overlast voor de omgeving, bespaart tijd in de besluitvorming en scheelt kosten tijdens de uitvoering.

De Delta Rhine Corridor vertegenwoordigt een infrastructuur met verschillende buisleidingen (waterstof, CO2, lpg, propeen, ammoniak en mogelijk ook gelijkstroom en aardgas) tussen de Rotterdamse haven en Noordrijn-Westfalen, via industrieclusters Moerdijk en Chemelot.

De buizen komen voor het grootste deel in de grond die hiervoor is gereserveerd in de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035. Voor een klein deel van het tracé is nog geen grond gereserveerd. Daarom worden er twee aparte inpassingsprocedures opgestart onder de naam de Delta Rhine Corridor. Het gaat om de Delta Rhine Corridor Rotterdam-Geleen en Delta Rhine Corridor Reuver-Duitsland.

Waarom de Delta Rhine Corridor?

De industrieclusters Rotterdam, Moerdijk, Chemelot en het Ruhrgebied in Duitsland hebben een dringende vraag naar nieuwe buisleidingenverbindingen met de haven van Rotterdam. De buisleidingenbundel faciliteert de verduurzaming van aangelegen clusters in Nederland en Duitsland én stelt Havenbedrijf Rotterdam in staat om de beoogde positie als waterstofhub van Noordwest-Europa in te nemen. De buisleidingen verzorgen een systeemwijziging in transport (voor propeen en lpg) van het spoor of scheepvaart naar ondergronds, wat veiliger is en minder stikstof uitstoot. Met het transport van waterstof en CO2 wordt de industrie in staat gesteld om grote hoeveelheden groene waterstof af te nemen en efficiënt CO2 op te slaan onder de Noordzee.

De Delta Rhine Corridor werd in november 2021 opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) van de Nederlandse overheid. Het MIEK beschrijft die infrastructuurprojecten die het kabinet nu wil oppakken om versneld bij te dragen aan het verduurzamen van de industrie.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.