Ondertekening convenant samenwerking Gilde Opleidingen en Fontys Venlo

Ondertekening convenant samenwerking Gilde Opleidingen en Fontys Venlo

Op donderdag 7 juni vond de ondertekening plaats van het convenant MBO-HBO tussen CLV Gilde Opleidingen en Fontys Venlo, om de huidige samenwerking verder te intensiveren en expliciet vast te leggen. De intensivering van de samenwerking richt zich onder andere op het vergroten van de doorstroom, uitwisselen van lesmateriaal en het verzorgen van gastlessen. Directeuren Tjeu van de Laar (Gilde Opleidingen) en Hans Aarts (Fontys) ondertekende het convenant.

Resultaten eerste 1000 dagen Centrum voor Logistiek Vakmanschap (CLV)

Naast de ondertekening van het convenant stond de dag vooral in het teken van de resultaten van de eerste 1000 dagen van het CLV. De CLV partnerbedrijven, de 4ejaars studenten Manager Transport & Logistiek, docenten en verdere genodigden uit het onderwijs, de overheid en ondernemingen namen deel. Er werd deze middag stilgestaan bij de praktijkprojecten die samen met de bedrijven zijn uitgevoerd. Buiten bedrijfsprojecten is er ook gewerkt aan onderwijsvernieuwing, waarbij bedrijven de huidige onderwijsprogramma’s onder de loep namen en feedback gaven. Hierdoor sluit de theorie nu beter aan op de praktijk. Veel CLV bedrijven gaven aan dat ze zeker in projecten willen blijven participeren.

Tijdens de gezellige netwerkborrel wisten bedrijven en studenten elkaar goed te vinden.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.