Onderzoek: Duurzame innovatietrajecten in de logistiek en de faciliterende rol van Provincie Limburg

Onderzoek: Duurzame innovatietrajecten in de logistiek en de faciliterende rol van Provincie Limburg

Het klimaat wordt een steeds urgenter punt op de politieke agenda, dat ertoe leidt dat regeringen meer ‘groene’ wetgeving creëren om de klimaatdoelstellingen van de EU aan te pakken en uit te voeren. Om tot een duurzame transitie te komen, zal onze samenleving met nieuwe initiatieven moeten komen en investeren in duurzame innovatie. De Provincie Limburg wil als overheidsinstelling haar steentje bijdragen aan het realiseren van deze groene transitie door bewustwording te creëren over de beschikbaarheid van Europese financiële hulp. Hiermee willen ze een groene transitie maken die tegelijkertijd haalbaar is voor de logistieke sector van Limburg.

Om dit te bereiken moet de Provincie Limburg weten wat de relevante financieringsmogelijkheden zijn en of logistieke bedrijven in Limburg in aanmerking komen voor een dergelijk fonds. Daarnaast zal moeten worden onderzocht wat de huidige kennis van deze bedrijven over EU-financiering is en wat hen motiveert of demotiveert bij het aanvragen van EU-gelden. Verder moet de rol van de Provincie Limburg in het aanvraagproces van EU-gelden worden gedefinieerd, zodat zij de effectiviteit van de groene transitie kan benutten.

Door middel van documentanalyse kunnen de financiële instrumenten van de EU worden gedefinieerd die van toepassing zijn op de logistieke sector. Daarnaast moet de documentanalyse een overzicht geven van de redenen waarom een ​​entiteit in aanmerking komt voor EU-financiering. Door alle beschikbare informatie over EU-financiering die relevant is voor de logistieke sector in Limburg te hebben verzameld, is het belangrijk om te onderzoeken wat deze bedrijven weten en denken over EU-financiering. Semi-gestructureerde interviews zijn bedoeld om erachter te komen welke kennis 11 gerenommeerde logistieke bedrijven in Limburg hebben en wat hun drijfveren en belemmeringen zijn om met EU-financiering te werken.

Verder zal het antwoord geven op wat bedrijven vinden dat de Provincie Limburg een rol zou moeten spelen bij het helpen van de logistieke bedrijven in het aanvraagproces, wat er uiteindelijk toe zal leiden dat deze nota op basis van de bevindingen een advies aan de Provincie Limburg zal geven.

Een student van Zuyd University heeft onderzoek gedaan en zijn rapport is hier te lezen. Research Paper – Niels Coehorst – SN1742124

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.