Op naar een circulaire economie in Limburg met een belangrijke rol voor binnenhavens

Op naar een circulaire economie in Limburg met een belangrijke rol voor binnenhavens

Slechts 8,6% van de wereld is circulair. Dat betekent dat er in de levensduur en hergebruik van producten nog grote slagen kunnen worden gemaakt en dat er nog veel potentie is. Circulariteit van goederen staat bovenaan de strategische agenda als het gaat over klimaatambities en energietransitie. Transition to a circular economy is ook één van de belangrijke prioriteiten in Europa. Er kan geen circulaire economie zijn zonder binnenhavens. Op woensdag 24 juni vond de allereerste  en drukbezochte ELC Limburg Webinar plaats met als titel: ‘De dominante rol van binnenhavens in de circulaire economie, post Corona.’

Focus op de modaliteiten in Limburg

De Webinar werd georganiseerd door de Multimodaliteit Commissie van ELC Limburg. De Multimodaliteit Commissie ontplooit meerdere activiteiten die belangen vertegenwoordigen rondom goederenstromen over weg, water, pijpleiding en spoor in Limburg (multimodaal vervoer). De Commissie heeft als doelstellingen om leden te informeren, belangen te vertegenwoordigen bij beleidsmakers en zo draagvlak te creëren over infrastructurele ontwikkelingen en participeert in verschillende projecten om kennis op te doen en dit te delen. Deze doelstellingen kwamen helemaal tot uiting op 24 juni tijdens deze interactieve Webinar. Meer informatie over de Multimodaliteit Commissie en andere commissies vind u via: https://www.elc-limburg.nl/wp-content/uploads/2020/02/Overzicht-Commissieleden-Februari-2020.pdf

De 10 binnenhavens in Limburg werken samen in BluePorts Limburg. Voorzitter van BluePorts Limburg is Jan-Karel Konings. Jan-Karel is tevens lid van de Multimodaliteit Commissie van ELC Limburg en droeg de heer Bart Kuipers aan als spreker voor deze Webinar.

Dr. Bart Kuipers, Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics

Met 30 jaar ervaring in alles wat met circulaire economie en de brede logistiek te maken heeft focust Dr. Bart Kuipers zich nu vooral op havens, te weten zeehavens en binnenhavens. Bart herinnert zich nog goed dat toen hij begon dat Limburgse bedrijven Frans Maas en Rentxerox een zeer vooruitstrevend voorbeeld waren voor de logistiek in Nederland. Nu wil hij een nieuw mooi voorbeeld presenteren namelijk de voorbeeldrol die de Willem-Alexander haven van Roermond speelt in de circulaire economie.

Screenshot tijdens de presentatie

Besproken thema’s

Voorzitter van de Multimodaliteit Commissie Bob Joosten en tevens directeur van Wessem Port Services Group opende de Webinar met een woord van welkom en een uitleg over de activiteiten van de Commissie. Daarna droeg hij het stokje over aan de heer Bart Kuipers. Een beschrijving van de ontwikkeling van het goederenvervoer per binnenvaart in Nederland in de laatste paar jaar volgde. Hierna werd het begrip en het belang van circulaire economie uitgelegd. Vervolgens werd het belang van binnenhavens in de circulaire economie aangekaart. Aan de hand van het voorbeeld van de Willem-Alexander haven werden enkele essentiële factoren besproken waar een circulaire binnenhaven aan moet voldoen. Tot slot vond er, ondanks dat het een digitale bijeenkomst was, een interessante en interactieve discussie plaats over hoe een circulaire toekomst er uit kan komen te zien. Het slotwoord werd gegeven door Mark Verheijen, Voorzitter ELC Limburg.

Discussiemoment tijdens webinar

Geen duurzame circulaire economie zonder binnenhavens

Binnenhavens zullen dienen als transportknooppunten voor circulaire stromen, vestigingslocatie voor circulaire activiteiten, leveren clustervoordelen op waar grondstoffen en energiekringlopen bij elkaar komen en maken gebruik van duurzame transportopties over verschillende modaliteiten. Als Best-Practice wordt de Willem-Alexander Haven in Roermond beschreven waar meerdere circulaire activiteiten plaatsvinden met een top samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven.

Bedrijventerrein Willem Alexander in Roermond behoort tot de meest duurzame en circulaire bedrijventerreinen van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Stedelijke Planning uit Eindhoven in opdracht van bedrijvenvereniging Willem Alexander. De omzet op het bedrijventerrein is 90% duurzaam en circulair gerelateerd. Dat komt overeen met 540 tot 630 miljoen euro omzet.

Bekijk de Infographic Duurzaamheid en Circulariteit van de Willem-Alexander Haven hier: https://www.parkmanagementmiddenlimburg.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/Infographic-WA.pdf

Wij bedanken alle aanwezigen voor hun interesse en actieve bijdrage!

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.