Open Universiteit start gratis online cursus: ‘Alles over 3D printing’

Open Universiteit start gratis online cursus: ‘Alles over 3D printing’

De komende tien jaar zal onze economie en samenleving ingrijpend veranderen. Dat komt door digitalisering, opmars van internet wereldwijd in alle haarvaten van onze economie en door nieuwe technologie. Onderdeel van deze nieuwe technologie is onder andere 3D printen en Internet of Things waarbij het internet voorwerpen en systemen gaat verbinden en zo veel zal veranderen op het gebied van robotisering en big data analyses.

Door al die ontwikkelingen zal de arbeidsmarkt veranderen, zullen bedrijven veranderen, bedrijfsprocessen veranderen, maar ook het onderwijs veranderen.

Daarom start de Open Universiteit met een gratis online cursus. In deze cursus pakken ze één onderdeel op en dat is 3D printen. 3D printen is een nieuwe fabricagemethode waarbij je ongekend in vergelijking met nu nieuwe producten en voorwerpen kan maken. Niet alleen de fabricagemethode wordt uitgelegd maar ook de voordelen en de nadelen en wat je er mee kunt komen aan het licht. Voor onderwijs is het buitengewoon belangrijk dat men al de basisbeginselen kent. De arbeidsmarkt zal in de komende tien jaar veranderen en dat betekent dat er nieuwe banen komen. De nieuwe industry die gedreven wordt door nieuwe technologie zal de banen- en groeimotor worden van de Nederlandse economie.

Voor meer informatie over deze cursus verwijzen we u naar: https://getsmart.io/courses/3d-printing-cursus-2/

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.