Oude suikerbietentijden herleven bij L’Ortye

Oude suikerbietentijden herleven bij L’Ortye

Na 15 jaar weer Limburgse suikerbieten op binnenvaartschip! Sinds 2005 vaart er geen schip meer Limburgse suikerbieten naar de suikerfabrieken, tot enkele weken geleden!

In de l’Ortye binnenhaven in Stein werd eind oktober, in opdracht van Cosun Beet Company, gestart met een pilot met scheepstransport van suikerbieten, van Zuid-Limburg naar de suikerfabriek in Dinteloord.

CO2-neutraal

De proef van de Cosun Beet Company moet uitwijzen of dit transport over water kan bijdragen aan minder CO2-uitstoot en lagere kosten. De pilot komt voort uit de Groene Cirkels samenwerking Circulaire suikerbietenketen, waar diverse organisaties samen verduurzamen. Cosun Beet Company wil de supply chain, van land tot klant, versneld verduurzamen tot uiteindelijk CO2-neutraal.

Van de weg naar het water

Cosun Beet Company vervoert al jarenlang bieten over het water vanuit Texel naar de suikerfabriek Vierverlaten. Deze bieten hebben echter een andere structuur dan de Limburgse bieten. Tot voor drie jaar werden de Limburgse bieten vooral verwerkt in suikerfabrieken over de grens in Duitsland. Daarna zijn ze over de lange weg naar Dinteloord getransporteerd. Wanneer dit transport vanuit Limburg omgebogen kan worden van de weg naar het water dan scheelt dit al gauw zo’n 14.000 vrachten over de weg, ofwel ruim vier miljoen kilometer.

Met de kraan of via de steiger

Tijdens de pilot die in onze haven in Stein wordt uitgevoerd worden de bieten zowel met de kraan als via de laadbrug in het schip geladen. Dit met als doel om te onderzoeken welke vorm van belading de kwaliteit van de suikerbieten het meest ten goede komt. Meerdere schepen van circa 1.100 ton worden op deze manier geladen om vervolgens de juiste conclusies te kunnen trekken.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.