Rapport ketenfinanciering in logistiek geeft helderheid

Rapport ketenfinanciering in logistiek geeft helderheid

Ketenfinanciering biedt voor de logistieke keten enorm veel voordelen, maar er is weinig over bekend in de logistieke sector. Hierdoor wordt er weinig gebruik van gemaakt. ING, TVM en TLN publiceren op 8 november het rapport “Ketenfinanciering in Transport en Logistiek”, dat inzicht geeft in het brede en complexe speelveld van Supply Chain Finance, ofwel ketenfinanciering. Na eerst goederen- en nu ook datastromen zijn financiële stromen het volgende terrein om supply chains te optimaliseren. Logistieke dienstverleners zullen er daarom steeds meer mee te maken krijgen. Dit rapport biedt een handvat, zodat zij zich kunnen beraden op hun positie in de keten en de rol die ze in de ketenfinanciering willen en kunnen spelen. Het rapport is in opdracht opgesteld door Panteia.

Complex onderwerp
Ketenfinanciering is een verzamelnaam van allerlei financieringsvormen tussen bedrijven in de keten, met als doel de financiële positie van alle partijen in de keten te verbeteren, kosten te verlagen, financiële risico’s te spreiden, en waarde te creëren. Bij ketenfinanciering zijn altijd twee (of meer) partijen uit de supply chain betrokken, al dan niet ondersteund door een financiële partij. Het draait bij ketenfinanciering om samenwerking en vertrouwen.
Niet alleen tussen financieringsinstellingen en bedrijven, maar vooral tussen bedrijven onderling. Er zijn verschillende vormen van ketenfinanciering, afhankelijk van de status van de zending.

Samenwerken en binden
Soms worden logistieke dienstverleners door hun opdrachtgevers min of meer voor het blok gezet. Zij krijgen dan een aanbod om mee te doen in een platform en lange betaaltermijnen te accepteren òf eerder betaald te krijgen, maar tegen een korting. Een financiële constructie als ‘reversed factoring’ wordt op deze manier vaak als negatief ervaren. Maar als logistieke dienstverlener kun je zelf ook een platform aanbieden, bijvoorbeeld aan de charters die de flexibele schil vormen. En dan niet met het doel de andere partij uit te knijpen qua tarief, maar om ze aan je te binden, als onderdeel van een breder samenwerkingspakket. Dat kan bijvoorbeeld door ze van een financiering van hun kasstroom te voorzien op basis van de gunstigere voorwaarden die je zelf als groter bedrijf hebt.

Rol kiezen
Omdat transportbedrijven en logistiek dienstverleners bewust en onbewust deel uitmaken van meerdere supply chains, krijgen zij met het fenomeen ketenfinanciering te maken. Data en informatie delen en communiceren zijn essentieel om er een rol in te kunnen spelen. Traditionele logistieke dienstverleners, maar ook traditionele banken hebben veel te verliezen. Ondernemers doen er daarom goed aan zich in het onderwerp te verdiepen en te bepalen hoe zij er vanuit hun eigen rol in de keten mee om willen gaan. Het rapport is hiervoor een hulpmiddel. Download hier het rapport en kijk voor meer informatie op de website van ING, TVM en TLN.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ING: mr. M.C. Bode; 06 54227730; machiel.bode@ing.nl

TVM verzekeringen: P.F.J. Haverkamp; 052 8292209; pfj.haverkamp@tvm.nl

TLN: P. Poppink; 088 4567293; ppoppink@tln.nl

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.