Samen vergroten we de bekendheid van de sector Transport & Logistiek bij jongeren

Samen vergroten we de bekendheid van de sector Transport & Logistiek bij jongeren

Update van de Human Capital Commissie.

Binnen de commissie is een werkgroep gestart met als doel met name jongeren te enthousiasmeren voor de sector transport & logistiek. Na het in kaart brengen wat de leden van ELC gezamenlijk en afzonderlijk al doen om de jongeren te enthousiasmeren en kennis te laten maken met onze sector, is er een analyse gemaakt naar wat we kunnen combineren en eventueel nog beter kunnen doen.

De bekendheid van de sector transport & logistiek bij de jongeren in onze regio is, ondanks dat we in een logistieke regio zitten, nog niet optimaal en dit willen we graag verbeteren. Collega branches zetten in op andere technieken dan het standaardpakket, zoals; gastlessen, bedrijfsbezoeken, etc.

Inmiddels is de werkgroep in gesprek met een partij welke het verlengde kan zijn tussen enerzijds de onderwijsinstellingen, gemeente en overheidsinstellingen en anderzijds de leerlingen en studenten. Deze partij heeft de juiste contacten met verschillende Limburgse onderwijsinstellingen en er wordt op dit moment bekeken hoe dat we onze krachten kunnen bundelen, meer informatie volgt zo snel mogelijk.

Naast promotie van de branche richting de instroom van het onderwijs, is zichtbaarheid van de branche een belangrijk punt. Zo is de commissie in gesprek met het Supply Chain Development Center hoe we de zichtbaarheid van de branche meer vorm kunnen geven, door middel van een fysieke locatie waar we vertegenwoordigd worden.

Heb je nog ideeën? Of neem je als bedrijf deel aan activiteiten ter promotie van het werken in de logistiek? Of ben jij degene die onze commissie zij-instroom komt versterken?*  We komen graag met je in contact! Neem contact op via humancapital@elc-limburg.nl  

*) Voor de commissie zij-instroom zijn we opzoek naar een afgevaardigde van een  “eindgebruiker”, dus geen ondersteunende dienstverlening.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.