Samen werken aan een beter imago en arbeidsmarktproblematiek van de logistiek

Samen werken aan een beter imago en arbeidsmarktproblematiek van de logistiek

Vanaf 1 januari zijn de activiteiten van Sector ServicePunt (SSP) Logistiek overgenomen door ELC Limburg.

De activiteiten van SSP richtten zich op 3 pijlers namelijk het bevorderen van jeugdige instroom op MBO en HBO, bevorderen van zijinstroom en doorstroom en deskundigheidsbevordering HRM.

Voorlichting en enthousiasmeren jeugd voor Logistiek
Door middel van gastlessen, bedrijfsbezoeken en rondleidingen door enthousiaste mensen uit de logistiek hebben veel jongeren gekozen voor een logistieke opleiding. De zorgvuldig geselecteerde ‘ambassadeurs’ komen zowel uit het bedrijfsleven, onderwijs als overheid. In totaal organiseerde SSP met 40 actieve ambassadeurs bijna 200 gastlessen, bezoeken en workshops en bereikte daarmee bijna 4100 leerlingen van VMBO, Havo en VWO.

Zijinstroom en doorstroom
Onder bevordering van zij- en doorstroom weden activiteiten uitgerold met het UWV, gemeentes en onderwijs. Er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd voor werkzoekenden die geen achtergrond in de logistiek hebben. Daarnaast is een vacaturebank opgericht met loket voor doorstroom. Vanuit zijinstroom en doorstroom hebben ruim 50 mensen, niet afkomstig uit de logistiek, door testen en opleidingen nu een baan in de logistiek.

Deskundigheidsbevordering HRM
Er waren gedurende de periode een 4-tal bijeenkomsten voor het HRM-netwerk waarbij een 60-tal HRM-ers werd geïnformeerd over uiteenlopende onderwerpen. Via de deskundigheidsbevordering HRM is een grote bijdrage geleverd in de deelnemende organisaties aan vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, sociale innovatie en kenniscreatie.

Nog meer inzetten op imago en arbeidsmarktproblematiek
Een goed begin is gemaakt met enthousiaste mensen in het aanpakken van de arbeidsmarktproblematiek. ELC Limburg zal dit verder oppakken.

In 2018 zal ELC Limburg/Project Arbeidsmarkt verder gaan en zal op grotere schaal voorlichting geven aan leerlingen en hun enthousiast maken voor de sector. Naast de focus op VMBO MAVO, HAVO en VWO zal zelfs georiënteerd worden of het primair onderwijs al voorgelicht moet worden. Er zal tevens een ‘toolkit’ met instrumenten ontwikkeld worden om leerlingen te enthousiasmeren. Bedrijven zullen ook gebruik kunnen maken van de toolkit waarbij geïnformeerd wordt over “de Limburg Aanpak”. Een uitbreiding van het aantal ambassadeurs is een logisch gevolg. Daarnaast zullen de voorlichtingen voor zijinstroom en doorstromers en voor HRM’ers ook dit jaar plaatsvinden.

Informatiebijeenkomst ‘Van SSP naar ELC’
Op vrijdag 2 februari zijn de resultaten en plannen voor 2018 gepresenteerd aan de betrokkenen van SSP en leden van ELC Limburg. Op diverse onderwerpen zijn werkgroepen geformeerd en vanuit de groep waren er goede aanvullingen op de al benoemde punten. Zo werd er aandacht gevraagd voor focus op behoud en scholing van zittende medewerkers, en nieuwe onderwerpen voor het HRM netwerk.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.