Schets van de Masterclass Supply Chain Finance

Schets van de Masterclass Supply Chain Finance

De 3de masterclass Supply Chain Finance (SCF), bij 4 PL dienstverlener Caroz, ligt al weer achter ons en bood op diverse vlakken weer interessante onderwerpen en discussies. Het thema van de dag was:” “Van een efficiënt factureringsproces naar financiële instrumenten en nieuwe businessontwikkeling binnen Supply Chain Finance voor het MKB.” De diversiteit aan deelnemers (MKB bedrijven, financiële dienstverleners en kennisinstellingen) met ieder hun eigen insteek (financieel, logistiek, ICT, onderzoek) heeft geleid tot goede dicussies.

Na een introductie van het onderwerp SCF zijn we snel verder gegaan met het presenteren van de uitkomsten van de crosscase analyses binnen het MKB. Hieruit is naar voren gekomen dat focus op de instrumenten binnen SCF, zoals reverse factoring, vaak niet de beste aanpak is. Daarbij is bijv. reverse factoring niet altijd een win-win situatie voor klant en leverancier. Men kan vaak beter starten met het efficiënter inrichten van het Order To Cash (O2C)proces. Verder is duidelijk geworden dat bedrijven die in staat zijn om de effecten van SCF te doorgronden, een betere onderhandelingspositie hebben.

Om MKB bedrijven te ondersteunen om te komen tot een juiste (financiele) focus en een effectieve aanpak binnen SCF, is de eerste opzet van een quick scan gepresenteerd. De ontvangen feedback van dit onderdeel zal verwerkt worden in de verdere ontwikkeling.
Tenslotte zijn er 2 presentaties gehouden over financiële dienstverlening voor logistieke dienstverleners op het gebied van voorraadfinanciering door LSP-ers en fiscale vertegenwoordiging en bonded warehousing.

Conclusie van deze geslaagde morgen was dat een goed ingericht order to cash proces een gezonde basis is voor verdere verkenning van instrumenten en diensten.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.