Successen e-Fulfilment Hub krijgen vervolg in ontwikkeling one-stop-shop

Successen e-Fulfilment Hub krijgen vervolg in ontwikkeling one-stop-shop

Weert/Venlo, 28 juni 2017 – Het collectief van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen (waaronder 4 ELC Limburgleden) uit de Keyport-regio lanceerde begin november 2016 het initiatief e-Fulfilment Hub. Inmiddels rijgt zij de successen aan elkaar: De Keyport-regio is de snelste stijger onder alle logistieke hotspots in Nederland, e-commerce bedrijven besteden hun logistieke activiteiten steeds vaker uit in de regio en onlangs is deze samenwerking onder de vlag van Keyport 2020 verlengd tot medio 2019. Binnen deze termijn wil het collectief uitgroeien tot dé one-stop-shop voor alle behoeften omtrent e-fulfilment.

Webshops omarmen e-fulfilment in de Keyport-regio

De community uit de Keyport-regio startte e-Fulfilment Hub vorig jaar met de behoefte om kennis en kunde omtrent e-fulfilment te verzamelen, vergroten en verspreiden. Inmiddels hebben meer dan tien kennissessies, een seminar en een succesvolle hackathon plaatsgevonden. De website biedt een schat aan informatie omtrent e-commerce en e-fulfilment en er is een eigen regiopropositie gelanceerd, waarmee Keyport e-fulfilment aan haar regio verbindt. Onderzoeksbureau Markteffect concludeert dat 32% van de doelgroep de Keyport-regio met e-fulfilment associeert (t.o.v. 20% in november 2016) en liefst 18% in zeer korte tijd bekend is geraakt met ‘het merk’ e-Fulfilment Hub.

Dé one-stop-shop voor e-fulfilment

De groeiende bekendheid van de Keyport-regio heeft ertoe geleid dat steeds meer e-commerce bedrijven besluiten om hun logistieke activiteiten in de Keyport-regio te laten plaatsvinden. Om nog beter in te kunnen spelen op deze groeiende vraag hebben de partijen achter e-Fulfilment Hub onlangs hun samenwerkingsverband onder de vlag van Keyport 2020 met twee jaar verlengd. Ton Hagelstein, Programmamanager Keyport 2020, licht toe: “Met het thema e-fulfilment hebben wij een kansrijk speerpunt waarbinnen we diverse regionale initiatieven ondersteunen. Wij zijn erg tevreden over de manier waarop e-Fulfilment Hub zorgt voor meer ondernemerschap en werkgelegenheid, waardoor wij de verduurzaming van dit project van harte toejuichen.”

Snelste stijger Verkiezing Logistieke Hotspot

De groeiende belangstelling voor Midden-Limburg als e-fulfilment hotspot werd onlangs bevestigd in de Verkiezing Logistieke Hotspot 2017, georganiseerd door Logistiek.nl. Experts beoordeelden onder andere de aanwezigheid van goede infrastructuur, bereikbaarheid van logistieke knooppunten en medewerking van overheden en gemeenten. Dit jaar is de Keyport-regio met stip gestegen; van plaats 14 naar plaats 7!

Meer informatie: www.e-fulfilmenthub.nl

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.