Unieke Limburgse pilot voor afvalstromen per binnenvaart

Unieke Limburgse pilot voor afvalstromen per binnenvaart

“Hoe kan het aantal files in Limburg als gevolg van het vele vrachtverkeer teruggedrongen worden? Bijvoorbeeld door meer te vervoeren via het water.”

“Het kan 6000 vrachtwagens schelen als al het Limburgs afval dat naar Rotterdam of Drenthe gaat via de binnenvaart wordt vervoerd.”

Mooie pilot van o.a. ELC Limburg lid L’Ortye!

Bekijk het filmpje op L1 en het interview met Jean L’Ortye en onze nieuwe ELC Limburg voorzitter  over de investeringen in Limburgse infrastructuur en unieke kansen die de binnenvaart biedt. https://l1.nl/l1mburg-centraal-huisvuil-maastricht-per-schip-naar-verbrandingsoven-173940/

 

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.