Vacature Lid Adviesraad van Brightlands Institute for Supply Chain Innovation.

Vacature Lid Adviesraad van Brightlands Institute for Supply Chain Innovation

Als enthousiaste wetenschapper en/of expert met onder meer een achtergrond op het gebied van supply chain innovation , waarbij kennis inzake valorisatie, innovatie, digitalisering en duurzaamheid van belang is, bekleedt U samen met twee andere leden een onbezoldigde functie in de Raad van Advies.

De Raad van Advies heeft als functie inhoudelijk advies te geven aan de Universiteit Maastricht over de wijze waarop de afspraken, vastgelegd in de Business Case Brightlands Institute for Supply Chain Innovation alsmede in de subsidiebeschikking van de Provincie Limburg, gerealiseerd worden. Dit mede gebaseerd op de voortgangsrapportages en jaarplannen. De Raad van Advies adviseert ook naar aanleiding van eventuele tussentijdse vraagstukken.
 

Hiervoor overlegt de Raad van Advies ten minste twee keer per jaar. Gedurende deze overleggen wordt gereflecteerd op de uitvoering en voortgang van het project Brightlands Institute for Supply Chain Innovation en wordt een advies geformuleerd ten aanzien van het jaarplan en de verantwoording van het programma.

Lees meer over de vacature hier: https://www.limburg.nl/over/werken-bij/vacatures/@6759/lid-adviesraad/

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.