Verslag netwerkontbijt bij Vervoerscollege Venlo

Verslag netwerkontbijt bij Vervoerscollege Venlo

Venlo, 18 mei 2017

“Arbeidsmarktontwikkelingen, sociale innovatie, goed werkgeverschap”

’s Morgens om half 8 ging in de nieuwe locatie van het Vervoerscollege Venlo de netwerkbijeenkomst “Arbeidsmarktontwikkelingen, sociale innovatie, goed werkgeverschap” van start. Tijdens een goed ontbijt werden gelijk al de eerste contacten gelegd en maakten ook de aanwezige studenten kennis met elkaar en met enkele potentiële werkgevers. Na het welkom door gastheer Hans Rutten, directeur Vervoerscollege Venlo, begon het inhoudelijke programma voor de ruim 40 aanwezigen.

Hans Rutten heet de aanwezige van harte welkom

Yolande De Heus, programmamanager Human Capital van de Topsector Logistiek, trapte af. Zij praatte de aanwezigen bij over de meest recente ontwikkelingen op de logistieke arbeidsmarkt.

De human capital agenda omvat een uitdagende doelstelling op het gebied van kwalitatief hoogwaardige instroom van werknemers, sterke flexibele kennisinfrastructuur en kennisdeling en een betere benutting en behoud van werknemers door sociale innovatie. Yolande besprak dit in de context van een arbeidsmarkt met snelle technologische ontwikkelingen, ontgroening en vergrijzing en een werkomgeving die vraagt om bredere logistieke functies.

Meer over de cijfers, kansen en uitdagingen voor de bedrijven, onderwijs en (toekomstig) werkenden zijn te lezen in het rapport dat kunt u hier downloaden.

Yolande de Heus geeft antwoord op een vraag uit de zaal

Vervolgens vertelde Jacqueline Driessen, associate bij 1 OCEAN, over haar opgedane ervaringen tijdens het onderzoek naar sociale innovatie in het logistieke MKB (2016). Jacqueline werkt vanuit de visie ‘mensen maken het verschil’. Sociaal innoveren hoort daarbij. Zij bepleitte dat bedrijven meer investeren in ontwikkeling van mensen, gebruik maken van kennis en expertise van de werkvloer en overgaan naar nieuwe organisatievormen en leiderschap.

Zij lichtte een casus van sociale innovatie bij een logistieke MKB onderneming toe. Het bedrijf organiseerde in samenwerking met 1 OCEAN 2 inspiratie-avonden waar medewerkers van verschillende functies met elkaar over actuele (verbeter)vraagstellingen in gesprek gingen. Medewerkers van dit bedrijf waren achteraf erg enthousiast;

“Het verbetert onze samenwerking en communicatie en daarmee de kwaliteit van het werk voor onszelf en voor onze klanten. We hebben meer begrip voor elkaars werk gekregen en gezien dat we ook van elkaar kunnen leren”.

Het resultaat van deze bijeenkomsten is dat de verbetervoorstellen al hebben geleid tot concrete maatregelen om de organisatie op verschillende punten aan te passen.

Meer over het onderzoek naar sociale innovatie is te lezen in het digitale magazine dat te vinden is via deze http://magazinetopsectorlogistiek.1ocean.nl/sociale-innovatie

Een nadere onderbouwing van de kwantitatieve voordelen die sociaal innovatieve bedrijven ondervinden is uitgewerkt in de dit artikel: artikel

Een goed gevulde zaal luistert naar Jacqueline Driessen

Na een welverdiende pauze starten Jacqueline Driessen en Rikkert de Kort van 1 OCEAN de paneldiscussie. Het panel bestond uit Janine van der Heijden en Gerard de Boer (CEVA) en Anita de Groot (Driessen Groep Horst), Paul Custers (Via Recruitment), Gijs van Erp (Randstad Logistiek) en Roy Fleuren (Vervoerscollege Venlo).

Allereerst werd aan het publiek een stelling voorgelegd, die met ‘eens’ of ‘oneens’ beantwoord werd. Vervolgens werd vanuit deze stelling een vraag aan het panel gesteld.

Leerzame visies en voorbeelden werden gedeeld vanuit de eigen ervaringen van de panelleden. Zij vertelden hoe zij in hun bedrijven omgaan met een veranderende wereld en ontwikkelingen die impact hebben op onze manier van werken. Vanuit de verschillende gezichtspunten van recruiters, opleiders en logistieke bedrijven werden meningen en de adviezen over de onderstaande thema’s gegeven.

Volgens Gijs van Erp gaan de ontwikkelingen in het bedrijfsleven momenteel razendsnel. De medewerker van nu zal kritisch naar zichzelf moeten blijven kijken. Men zal zich moeten blijven ontwikkelen om aan te kunnen haken bij alle veranderingen. Zeker de groep van lager opgeleiden zal hierbij moeten worden ondersteund en geholpen door het bedrijfsleven om hierin niet achterop te geraken.

Thema’s paneldiscussie

Paul Custers sprak van het belang van het gesprek met (nieuwe) medewerkers. “Stop met het lezen en beoordelen van CV’s . Start met het praten met mensen en waardeer hen op hun capaciteiten, groeipotentieel en ambities”.

Roy Fleuren van het vervoerscollege bepleitte een goede kwalificatie systematiek: “Het wordt tijd MBO-2 en lager geschoolden binnen transport en logistiek te kunnen facilitairen in kwalificerende bedrijfsopleidingen. Hierdoor blijven de professionals gewaarborgd voor de sector en de competenties passend.”

Anita de Groot van Driessen Groep Horst vertelde het volgende : “Duurzame inzetbaarheid -populair gezegd, samen gezond de eindstreep halen – is een taak van werkgever en werknemer. Sociale innovatie -je werknemers bewust betrekken in het proces-, scholing en een open structuur (bespreekbaar maken van alle zaken zowel privé als op de werkvloer) zijn voor ons belangrijke sleutels voor een maximale inzetbaarheid. Wij proberen ons te onderscheiden door een goed werkgever te zijn zonder ons eigen doel uit het oog te verliezen”.

Gerard de Boer, site manager bij Ceva , ziet dat de wereld enorm aan het veranderen is op technologisch en (daardoor) sociaal gebied. Volgens Gerard heeft dit een grote impact op hoe we om moeten gaan met onze medewerkers. “Oog hebben voor de individuele behoeftes van medewerkers én gebruik maken van moderne technieken is voor mij key”, verteld Gerard.

Verder kent Ceva mooie voorbeelden van sociale innovaties. Ook spreekt Janine van der Heijden enthousiast over de uitgebreide talentontwikkeling
programma’s binnen het bedrijf. Ook hierbij is oog voor het individu en zijn/haar talent key. In een groot bedrijf als Ceva zijn er volop mogelijkheden. Zij ziet echter ook voor het MKB genoeg kansen om met ontwikkeling van medewerkers aan de slag te gaan, groei is een breed begrip. En ieder bedrijf groot of klein is bezig met innoveren en verbeteren.

De panelleden Paul Custers, Gijs van Erp en Roy Fleuren

Dat sociale innovatie een thema is wat leeft blijkt uit de levendige discussie van zowel het panel als de deelnemers in de zaal. Ook de aanwezige studenten namen actief deel aan de discussie. De aanwezigen kregen zo meer inzicht over wat de aankomende generatie verwacht van hun eerste werkplek. Alle studenten vertelden het belangrijk te vinden dat zij bij een werkgever kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te kunnen blijven leren. Zij zullen bij het vinden van een nieuwe baan gaan kiezen voor werkgevers die hierin een actief beleid voeren.

Door de actieve deelname van de aanwezigen aan de discussies, is (vanwege de tijd) besloten om het onderwerp ‘nieuwe organisatievormen en ander leiderschap’, door te schuiven naar een volgende bijeenkomst. Wat de mening van de deelnemers was t.a.v. de stellingen is in onderstaande grafiek weergegeven.

Rond half 11 werd het programma afgerond en werd er onder het genot van koffie en een broodje nog uitgebreid nagepraat, nieuwe contacten gelegd en kaartjes uitgewisseld.
Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst over een zeer actuele thematiek, waar nog veel kansen voor ontwikkeling liggen.

De presentatie kunt u hier bekijken en downloaden.

Rikkert de Kort 1 OCEAN
Jacqueline Driessen 1 OCEAN/ CommitCompany

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.