‘Visie op handel en logistiek 2040′

‘Visie op handel en logistiek 2040′

Onze samenleving bevindt zich midden in een wereldwijde transitiefase. De opwarming van de aarde, wijzigende consumentenvoorkeuren, stormachtige technologische ontwikkelingen en gespannen handelsverhoudingen stuwen grote veranderingen in de wijze waarop we wereldwijd met elkaar samenleven. Daar waar het internet het autonome leven van individuen wereldwijd verder stut, wordt op politiek vlak naar steeds grotere samenwerkingsstructuren gezocht om grensoverschrijdende kansen te verzilveren en problemen het hoofd te bieden. ​

 

 

Aanbod van consumentengoederen, duurzaamheid en vraag naar hoogwaardige dienstverlening

Naast de impact op het aanbod van consumentengoederen in winkels, showrooms en business to business leveringen, raakt deze transitie ook het functioneren van ziekenhuizen, zorgtehuizen, rechtbanken, brandweer, politie, AZC’s, scholen en universiteiten. Iédereen is inmiddels afhankelijk van goede, tijdige levering van producten uit de buurt of vanuit een ander deel van de wereld. Kortom, een goed werkend, schoon en veilig handels- en logistiek systeem, is een onontkoombare randvoorwaarde voor het leven van mensen nu en in de toekomst. En om ook toekomstige generaties een leefbare leefomgeving te gunnen, om te voldoen aan de toenemende vraag naar hoogwaardige dienstverlening door consumenten en bedrijven en om onze welvaart in een turbulente wereld te behouden, staat het bedrijfsleven zelf aan de lat om haar eigen koers te verleggen. We creëren daarom met deze visie een nieuw logistiek kader waarbinnen het maatschappelijk leven in Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven nu en in de toekomst optimaal kan blijven floreren.

Visie op de toekomst

Onze overtuiging daarbij is dat een dergelijk kader geen uitdaging meer is voor afzonderlijke sectoren in de economie of de logistiek. Het verder brengen van handel en logistiek in Nederland – en daarmee onze welvaart en ons welzijn – vereist een éénduidige en breed door de samenleving, het bedrijfsleven én overheid gedragen toekomstvisie op ons logistieke systeem. Een visie die is gestoeld op gemeenschappelijk omgevings- en keten denken. Een visie die maatschappelijk draagvlak voor economisch handelen stut. Kortom een visie waarbinnen de verschillende modaliteiten en goederenhubs de plek krijgen waar zij maatschappelijk- en economisch het beste renderen.

Vanuit deze achtergrond zetten wij (18 partners) met deze ‘Visie op handel en logistiek 2040’ voor Nederland, de Nederlanders en het hier gevestigde bedrijfsleven een punt aan de horizon.

Lees de gehele visie via deze link.

Aan deze Visie hebben de volgende partners meegewerkt:  evofenedex, TLN, VNO-NCW, Havenbedrijf Rotterdam, KVNR, Schiphol, MKB Nederland, ACN, Havenbedrijf Amsterdam, CBRB, Deltalinqs, KNV, Watebouwers Nederland, VRC, ProRail, NVB, BLN-Schuttevaer en ORAM.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.