Vliegtuigbom Itteren: Julianakanaal gestremd met Hemelvaart

Vliegtuigbom Itteren: Julianakanaal gestremd met Hemelvaart

Met dit bericht informeert ELC Limburg Fundingpartner Rijkswaterstaat u over de laatste stand van zaken met betrekking tot de gevonden bom langs het Julianakanaal ter hoogte van Itteren.

Op woensdag 18 april is bij werkzaamheden van Consortium Grensmaas een bom uit de Tweede Wereldoorlog aan de oppervlakte gekomen. De bom is gevonden op het werkterrein bij de dijk van het Julianakanaal op grondgebied van de gemeente Meerssen. Consortium Grensmaas legt bij Itteren een passeervak aan waarbij het Julianakanaal over een lengte van 1 kilometer wordt verbreed zodat grote schepen elkaar kunnen passeren op het kanaal.

Ontploffing bom
Na de vondst van de bom tijdens deze werkzaamheden, heeft De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) de bom ter plekke tijdelijk veilig gesteld. Het betreft een Amerikaanse bom (500 pond) met een gevoelige ontsteker waardoor de bom niet verplaatst mag worden. De bom zal naar alle waarschijnlijkheid in het Hemelvaartsweekend gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht. De betrokken partijen (Gemeente Meerssen, Rijkswaterstaat, Consortium Grensmaas, Politie en EOD) werken op dit moment samen aan een plan met hierin o.a. de voorzorgsmaatregelen en beheersmaatregelen die genomen moeten worden. In de eerste helft van volgende week zal hier meer over bekend worden.

Gevolgen voor omgeving en scheepvaart
Het ruimen van de bom heeft gevolgen voor de omgeving en het scheepvaartverkeer. Om hinder zoveel mogelijk te beperken, is gekozen voor het weekend van Hemelvaart. Het kanaalpeil moet maximaal een meter verlaagd worden om negatieve gevolgen van de ontploffing in het Julianakanaal te voorkomen. Daarom is het kanaal tussen Keersluis Limmel en Sluis Born gestremd van 10 mei tot 14 mei. Op 14 mei is scheepvaart vanaf 06.00 uur weer mogelijk. De communicatie over de stremming vindt ook plaats via de gebruikelijke officiële berichtgeving.

Om het kanaalpeil te verlagen wordt de hefdeur van Keersluis Limmel gesloten en bij Sluis Born gespuid. Scheepvaart is dan niet mogelijk en in het kanaalpand mogen geen schepen aanwezig zijn.

In de loop van vanmiddag wordt over het bovenstaande een persbericht verstuurd naar de media. De nabije omgeving van de locatie waar de bom momenteel ligt, is hierover geïnformeerd.

Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Jacques Timmermans (06 28 47 98 30) van Rijkswaterstaat.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.